AeCT – Lectoraat Kunst- en cultuureducatie als kritische strategie

Het lectoraat Kunst- en cultuureducatie als kritische strategie van de ArtEZ hogeschool voor de kunsten investeert in het creëren van nieuwe vormen van leren voor de wereld van morgen, door het ontwikkelen van op onderzoek gebaseerde kritische strategieën om de verantwoordelijkheid, de infrastructuur en de praktijk van kunst en kunsteducatie vorm te geven in een tijd waarin de toekomst onzeker is.

De serie Studies in Art Based Learning van Jeroen Lutters uitgegeven door ArtEZ Press
De serie Studies in Art Based Learning van Jeroen Lutters uitgegeven door ArtEZ Press

Visie

Deze visie komt voort uit 3 serieuze uitdagingen voor de toekomst van kunsteducatie in de context van verandering in de vormen, systemen en functies van leren.

  • Vanuit deze visie wordt een radicale verandering van denken voorgesteld over de matrices van leren en onderwijs, een verschuiving van competenties en beoordelingen naar effect en relevantie, voor een volgende generatie (excellente) lerenden. Met creativiteit als uitgangspunt en vanuit een kritische kijk op de door empirisme gedreven, onpersoonlijke onderwijskundige meetmethodes wordt er een kritisch manifest geproduceerd over de ethische en kritische verantwoordelijkheid om een veerkrachtige toekomst te bedenken.
  • Vanuit deze visie worden de institutionele leerinstellingen, vaak gevestigd in traditionele, formele settings, ter discussie gesteld met als doel de relevantie en de opdracht van kunsteducatie uit te breiden. Het streven is nieuwe (niet-)institutionele structuren te creëren die strategische/tactische interventies mogelijk maken om infrastructuur, processen en praktijken te ontwikkelen die het idee ondersteunen dat kunstenaars en kunstdocenten aanjagers van verandering zijn om een gelijkwaardige samenleving op te bouwen.
  • Vanuit deze visie worden (kunst)educatieve narratieven/scenario’s voor de toekomst geformuleerd, door het idioom van artistieke en ontwerppraktijken uit te breiden in interactie met meerdere stakeholders in verschillende disciplines, sectoren, regio’s en contexten, om een levend lexicon te creëren van wat kunst kan betekenen, doen en bedenken in ons dagelijks leven. Omdat de huidige tijd wordt gezien als onzeker, onbestendig en grillig, worden in samenwerking met stakeholders verschillende gemeenschappelijke hubs, studio’s en broedplaatsen opgericht om directe interventiestrategieën te ontwikkelen op basis van kritische diversiteit.

Missie

Het AeCT- Lectoraat Kunst- en cultuureducatie houdt zich bezig met 4 missies ten dienste van deze visie:

  1. Creativiteitstheorie
  2. Radicale educatieve experimenten gebaseerd op de creativiteitstheorie
  3. In kaart brengen en meten van deze kunst-gerelateerde educatieve experimenten
  4. Opzetten van een nieuwe educatieve stroming met kunsteducatie als thuisbasis 

 

Lector Jeroen Lutters en AeCT kenniskring

Het lectoraat AeCT werkt nauw samen met een uitgebreide kenniskring.

Bio quote brochure met alle informatie over lector Jeroen Lutters en zijn team.

Het lectoraat beschikt daarnaast over een groot netwerk van freelance onderzoekers en ontwerpers op de verschillende deelterreinen en wordt intensief samengewerkt met de docentopleidingen beeldend, dans, theater, muziek binnen ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Het lectoraat werkt tevens samen met externe partners lokaal, regionaal, nationaal maar ook internationaal op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Een geweldige nieuwe stap van de onderzoeksgroep is dat Jeroen Lutters, John Johnston en onderzoeker Fabiola Camuti een AeCT-netwerkgroep hebben opgezet binnen de Amsterdam School of Cultural Analysis - ASCA (UvA) waarin twee van onze onderzoekers aan hun PhD werken: Olga Potters met supervisor Prof. Joke Voogt en Joanne Dijkman met supervisor Prof. Dr. René Boomkens.

Bekijk hier alle publicaties

Jeroen  LuttersJeroen  Lutters

Jeroen Lutters

Lector Kunst- en Cultuureducatie