AeCT – Lectoraat Kunst- en cultuureducatie als kritische strategie

Het lectoraat Kunst- en cultuureducatie als kritische strategie van de ArtEZ hogeschool voor de kunsten investeert in het creëren van nieuwe vormen van leren voor de wereld van morgen, door het ontwikkelen van op onderzoek gebaseerde kritische strategieën om de verantwoordelijkheid, de infrastructuur en de praktijk van kunst en kunsteducatie vorm te geven in een tijd waarin de toekomst onzeker is.

De serie Studies in Art Based Learning van Jeroen Lutters uitgegeven door ArtEZ Press
De serie Studies in Art Based Learning van Jeroen Lutters uitgegeven door ArtEZ Press

Visie

Deze visie komt voort uit 3 serieuze uitdagingen voor de toekomst van kunsteducatie in de context van verandering in de vormen, systemen en functies van leren.

 • Vanuit deze visie wordt een radicale verandering van denken voorgesteld over de matrices van leren en onderwijs, een verschuiving van competenties en beoordelingen naar effect en relevantie, voor een volgende generatie (excellente) lerenden. Met creativiteit als uitgangspunt en vanuit een kritische kijk op de door empirisme gedreven, onpersoonlijke onderwijskundige meetmethodes wordt er een kritisch manifest geproduceerd over de ethische en kritische verantwoordelijkheid om een veerkrachtige toekomst te bedenken.
 • Vanuit deze visie worden de institutionele leerinstellingen, vaak gevestigd in traditionele, formele settings, ter discussie gesteld met als doel de relevantie en de opdracht van kunsteducatie uit te breiden. Het streven is nieuwe (niet-)institutionele structuren te creëren die strategische/tactische interventies mogelijk maken om infrastructuur, processen en praktijken te ontwikkelen die het idee ondersteunen dat kunstenaars en kunstdocenten aanjagers van verandering zijn om een gelijkwaardige samenleving op te bouwen.
 • Vanuit deze visie worden (kunst)educatieve narratieven/scenario’s voor de toekomst geformuleerd, door het idioom van artistieke en ontwerppraktijken uit te breiden in interactie met meerdere stakeholders in verschillende disciplines, sectoren, regio’s en contexten, om een levend lexicon te creëren van wat kunst kan betekenen, doen en bedenken in ons dagelijks leven. Omdat de huidige tijd wordt gezien als onzeker, onbestendig en grillig, worden in samenwerking met stakeholders verschillende gemeenschappelijke hubs, studio’s en broedplaatsen opgericht om directe interventiestrategieën te ontwikkelen op basis van kritische diversiteit.

Missie

Het AeCT- Lectoraat Kunst- en cultuureducatie houdt zich bezig met 4 missies ten dienste van deze visie:

 1. Creativiteitstheorie
 2. Radicale educatieve experimenten gebaseerd op de creativiteitstheorie
 3. In kaart brengen en meten van deze kunst-gerelateerde educatieve experimenten
 4. Opzetten van een nieuwe educatieve stroming met kunsteducatie als thuisbasis 

Lector Jeroen Lutters en AeCT kenniskring

Dr. Jeroen Lutters is van AeCT- Lectoraat kunst- en cultuureducatie bij ArtEZ. Daarnaast is hij honorary lector didactiek en inhoud van de kunstvakken bij de Hogeschool Windesheim, visiting professor bij No School (Cibap + St Lucas) en gastcurator bij Museum Jan Cunen. Jeroen Lutters promoveerde op Art Based Learning (ABL) als methode bij de kunst- en cultuuranalytica Mieke Bal. Hij nam deel aan de Amsterdam School of Cultural Analysis (ASCA) en gaf leiding aan succesvolle meerjarige onderzoekprojecten inzake cultuureducatie als D21: schoolontwerpen in de 21e eeuw (2016).

Jeroen Lutters is de auteur van ondermeer: In de schaduw van het kunstwerk: Art Based Learning in praktijk (2012) en Sprekende objecten: studies in Art Based Learning (2015), Ema (naakt op een trap) (2017), The Trade of the Teacher - Visual Thinking with Mieke Bal (2018) en zijn meest recente boek Cy Twomblys Quattro Stagioni - Studies in art-based learning (ArtEZ Press, 2018) and In the Shadow of the Art Work: Art-Based Learning in Practice (Valiz, 2019).  

Bekijk alle publicaties.

Jeroen Lutters is de (mede) ontwerper van: de ArtEZ International Research school (AIR), de Master Artist Educator (IMAE), de minor Liberal Arts (MLA), het Art Based Learning Centre (ABLC). Hij heeft zitting in verschillende adviesraden als die van de Bildung Academie (wo), hogeschool Archimedes (hbo) het Cibap (mbo) en de cultuurprofielscholen (vo en po). Hij is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland op het gebied van Art Based Research en Learning. Een van de belangrijke initiatieven is het Art Based Learning Centre, van waaruit ook trainingen ontwikkeld en uitgevoerd worden voor de inzet van Art Based Learning voor het herziene vak CKV. Kijk hiervoor ook bij nascholing.

Het lectoraat AeCT werkt nauw samen met een uitgebreide kenniskring. Véronique Steenmetser voert het beheer van het office van het lectoraat AeCT.

 • Olga Potters, onderzoeker gespecialiseerd in het primair onderwijs en creativiteit
 • Elsbeth Veldpape, onderzoeker/docentopleider/onderwijsmanager gespecialiseerd in (beeldende) kunst educatie en opleiden in het hoger kunstonderwijs
 • Fabiola Camuti, onderzoeker / projektleider 
 • John Johnston, gespecialiseerd op het gebied van de Artist Educator en opleiden in het hbo en wo (extern lid)
 • Leontine Broekhuizen, onderzoeker / docentopleider DBKV / projektleider Cracking the Code (extern lid)
 • Famke Sinninghe Damsté, hoofd Art Based Learning Centre (extern lid)
 • Cassandra Onck + Thieme Stap, projektleiders Create Space (externe leden)
 • Karin Schipper, hoofd educatie museum Jan Cunen (extern lid)
 • Silvia Russel, projektleider ABL voor Amsterdam UMC, afdeling Oncologie (extern lid)
 • Ronald Kox, hoofd cultuureducatie LKCA (extern lid)
 • Gaby Allard, voormalig directeur ArtEZ theater & dans (extern lid)
 • Joanne Dijkman, docent kunstgeschiedenis en theorie, Fine Art BA en Crossmedia Design BA (extern lid)
 • Ton Zondervan, hoofddocent & onderzoeker domein Bewegen en Educatie Windesheim (extern lid)
 • Danny Jeroense, Meesterdocent Creativiteit bij Cibap vakschool voor verbeelding (extern lid)

Het lectoraat beschikt daarnaast over een groot netwerk van freelance onderzoekers en ontwerpers op de verschillende deelterreinen en wordt intensief samengewerkt met de docentopleidingen beeldend, dans, theater, muziek binnen ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Het lectoraat werkt tevens samen met externe partners lokaal, regionaal, nationaal maar ook internationaal op het gebied van kunst- en cultuureducatie. 

Jeroen LuttersJeroen Lutters

Jeroen Lutters

Lector Kunst- en Cultuureducatie