Lectoraat Kunst- en cultuureducatie

Het lectoraat kunst- en cultuureducatie werkt ondersteunend aan de (inter)nationale kunst- en cultuureducatieve theorie en praktijk met als centraal thema te komen tot een hedendaagse vorm van kunsteducatie (Contemporary Arts Education) wortelend in de Arts & Humanities.

Uit de serie "Mensen in het Museum". Foto: Jan Spakman

De inmiddels succesvol gebleken kunst- en cultuur eigen benadering heeft belangrijke gevolgen voor ons onderzoeksprogramma dat 4 programmalijnen kent:

Contemporary Arts Education

In de programmalijn Contemporary Arts Education wordt onderzoek gedaan naar de theoretische grondslagen van kunst- en cultuureducatie. De bijdragen lopen uiteen van promotieonderzoek tot publieksgerichte lezingen en publicaties op het gebied van hedendaagse kunst- en cultuureducatie. Een van de belangrijke initiatieven is de ArtEZ International Researchschool.

Artist Educator

in de programmalijn Artist Educator wordt onderzoek gedaan naar de kunstenaar/docent in de kunst- en cultuureducatie. In het kader daarvan wordt onderzoek gedaan naar wat dat betekent voor het primair onderwijs, secundair onderwijs, mbo onderwijs, hbo onderwijs, en wo onderwijs, maar ook wat dit betekent in de buitenschoolse kunst en cultuureducatie. Een van de belangrijke initiatieven is de internationale Master Artist Educator (IMAE).

Art Based Learning

In de programmalijn Art Based Learning wordt onderzoek gedaan naar een kunst-eigen methodiek in de kunst- en cultuureducatie. Er verschijnen publicaties, worden lezingen gegeven en er wordt onderzoek gedaan op het gebied van Art Based Research en Art Based Learning. Een van de belangrijke initiatieven is het Art Based Learning Centre.

Educational Design

in de programmalijn Educational Design wordt onderzoek gedaan naar het ontwerpen van innovatieve onderwijs- en onderzoekomgevingen. Het lectoraat is een van de (mede) ontwerpers van belangrijke initiatieven als de Teacher College Academy, Makers Academy, en de Next Move Academy.

Lector Jeroen Lutters

Dr. Jeroen Lutters is lector kunst- en cultuureducatie bij ArtEZ. Daarnaast is hij honorary lector bij de Hogeschool Windesheim. Jeroen Lutters promoveerde op de methode Art Based Learning (ABL) bij de kunst- en cultuuranalytica Mieke Bal. Hij nam deel aan de Amsterdam School of Cultural Analysis (ASCA) en gaf leiding aan succesvolle meerjarige onderzoekprojecten inzake cultuureducatie als D21: schoolontwerpen in de 21e eeuw (2016).

Jeroen Lutters is de auteur van ondermeer: In de schaduw van het kunstwerk: Art Based Learning in praktijk (2012) en Sprekende objecten: studies in Art Based Learning (2015). Bekijk alle publicaties.

Jeroen Lutters is de (mede) ontwerper van: de ArtEZ International Research school (AIR), de Master Artist Educator (IMAE), de minor Liberal Arts (MLA), het Art Based Learning Centre (ABLC). Hij heeft zitting in verschillende adviesraden als die van de Bildungacademie (wo), hogeschool Archimedes (hbo) het Cibap (mbo) en de cultuurprofielscholen (vo en po). Hij is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland op het gebied van Art Based Research en Learning.

Het lectoraat beschikt over een vaste staf aan medewerkers bestaande uit ondermeer:

  • Gert Biesta, visiting professor gespecialiseerd op het gebied van pedagogiek
  • Janeke Wienk, onderzoeker gespecialiseerd in het voortgezet onderwijs en Art Based Learning
  • Olga Potters, onderzoeker gespecialiseerd in het primair onderwijs en creativiteit
  • John Johnston gespecialiseerd op het gebied van de Artist Educator en opleiden in het hbo en wo.

    Het lectoraat beschikt daarnaast over een groot netwerk van freelance onderzoekers en ontwerpers op de verschillende deelterreinen en wordt intensief samengewerkt met de docentopleidingen beeldend, dans, theater, muziek binnen ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Het lectoraat werkt tevens samen met talloze partijen lokaal, regionaal, nationaal maar ook internationaal op het gebied van kunst- en cultuureducatie
Jeroen  LuttersJeroen  Lutters

Jeroen Lutters

Lector Kunst- en Cultuureducatie