Lectoraat Kunst- en cultuureducatie

Het lectoraat kunst- en cultuureducatie werkt aan een eigentijdse en vernieuwende basis voor de theorie en praktijk van kunst- en cultuureducatie. Met ons onderzoek dragen we bij aan relevante en hedendaagse vormen van kunsteducatie wortelend in de Arts & Humanities. Dit doen we zowel in nationaal als in internationaal perspectief voor ‘Contemporary Arts Education’.

Jan van der Veer: Groot verzameld resultaat van verplaatsing. Foto: Tom van der Noordt
Jan van der Veer: verzameld resultaat van verplaatsing. Foto: Tom van der Noordt

Het inmiddels succesvol gebleken eigen onderzoeksprogramma kent 4 programmalijnen:

Contemporary Arts Education

In de programmalijn Contemporary Arts Education wordt onderzoek gedaan naar de theoretische grondslagen van kunst- en cultuureducatie. De bijdragen lopen uiteen van promotieonderzoek tot publieksgerichte lezingen en publicaties op het gebied van hedendaagse kunst- en cultuureducatie. Een van de belangrijke initiatieven is de ArtEZ International Researchschool (AIR) dat na een aantal succesvolle edities gedragen door het lectoraat kunst- en cultuureducatie sinds studiejaar 2017 wordt vormgegeven door de gezamenlijke lectoraten.

Artist Educator

In de programmalijn Artist Educator wordt onderzoek gedaan naar de kunstenaar/docent in de kunst- en cultuureducatie. Een van de belangrijke initiatieven is de internationale Master Artist Educator (IMAE) een vernieuwend masterprogramma dat mede op grond van build up gesprekken met de lector en theorievorming zijn ontstaan. De komende jaren brengt deze onderzoekslijn ook in beeld wat de betekenis van de Artist Educator voor het primair, secundair, mbo, hbo en wo onderwijs kan zijn. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de Artist Educator in het perspectief van buitenschoolse kunst en cultuureducatie.

Art Based Learning

In de programmalijn Art Based Learning wordt onderzoek gedaan naar een kunst-eigen methodiek in de kunst- en cultuureducatie. Er verschijnen publicaties, worden lezingen gegeven en er wordt onderzoek gedaan op het gebied van Art Based Research en Art Based Learning. Een van de belangrijke initiatieven is het Art Based Learning Centre, van waaruit ook trainingen ontwikkeld en uitgevoerd worden voor de inzet van Art Based Learning voor het herziene vak CKV. Kijk hiervoor ook bij nascholing.

Educational Design

In de programmalijn Educational Design wordt onderzoek gedaan naar het ontwerpen van innovatieve onderwijs- en onderzoekomgevingen. Het lectoraat is een van de (mede) ontwerpers van toonaangevende initiatieven als de Teacher College Academy, Makers Academy, en de Next Move Academy.

Lector Jeroen Lutters

Dr. Jeroen Lutters is lector kunst- en cultuureducatie bij ArtEZ. Daarnaast is hij honorary lector didactiek en inhoud van de kunstvakken bij de Hogeschool Windesheim. Jeroen Lutters promoveerde op Art Based Learning (ABL) als methode bij de kunst- en cultuuranalytica Mieke Bal. Hij nam deel aan de Amsterdam School of Cultural Analysis (ASCA) en gaf leiding aan succesvolle meerjarige onderzoekprojecten inzake cultuureducatie als D21: schoolontwerpen in de 21e eeuw (2016).

Jeroen Lutters is de auteur van ondermeer: In de schaduw van het kunstwerk: Art Based Learning in praktijk (2012) en Sprekende objecten: studies in Art Based Learning (2015), Ema (naakt op een trap) (2017) en The Trade of the Teacher - Visual Thinking with Mieke Bal (2018). 

Bekijk alle publicaties.

Jeroen Lutters is de (mede) ontwerper van: de ArtEZ International Research school (AIR), de Master Artist Educator (IMAE), de minor Liberal Arts (MLA), het Art Based Learning Centre (ABLC). Hij heeft zitting in verschillende adviesraden als die van de Bildung Academie (wo), hogeschool Archimedes (hbo) het Cibap (mbo) en de cultuurprofielscholen (vo en po). Hij is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland op het gebied van Art Based Research en Learning.

Het lectoraat beschikt over een vaste staf aan medewerkers bestaande uit ondermeer:

  • Olga Potters, onderzoeker gespecialiseerd in het primair onderwijs en creativiteit
  • John Johnston gespecialiseerd op het gebied van de Artist Educator en opleiden in het hbo en wo.
  • Elsbeth Veldpape, onderzoeker/docentopleider/onderwijsmanager gespecialiseerd in (beeldende) kunst educatie en opleiden in het hoger kunstonderwijs
  • Véronique Steenmetser, zij voert het beheer van het office Lectoraat kunst- en cultuureducatie.

Het lectoraat beschikt daarnaast over een groot netwerk van freelance onderzoekers en ontwerpers op de verschillende deelterreinen en wordt intensief samengewerkt met de docentopleidingen beeldend, dans, theater, muziek binnen ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Het lectoraat werkt tevens samen met externe partners lokaal, regionaal, nationaal maar ook internationaal op het gebied van kunst- en cultuureducatie.

Jeroen  LuttersJeroen  Lutters

Jeroen Lutters

Lector Kunst- en Cultuureducatie