International Student Circle (ISC)

De ArtEZ International Student Circle (ISC) biedt een platform / gemeenschap aan voor studenten om informatie en expertise uit te wisselen. Het nodigt studenten uit om elkaar te leren kennen en contact te leggen. De ISC moedigt je aan om nieuwe kansen en praktijken te delen en te creëren. Bij de ISC verwijst 'International Student' niet naar de 'buitenlandse studenten'. ISC definieert 'International Student' als studenten met internationale perspectieven. Daarom verwelkomen we alle ArtEZ-studenten, het is niet van belang of je van ver of heel dichtbij komt!

 

 

WM_welcomeday
WM_welcomeday

Voor meer informatie en activiteiten: https://isc.artez.nl