discover

Kunsteducatie

Artist-educators nieuwe stijl  

Twee jaar geleden, in september 2018, ging het vernieuwde programma van de Master Kunsteducatie van start en nu is het zover: de eerste artist-educators studeren af! Zij hebben het afgelopen jaar bijzondere projecten gerealiseerd, die sprekende voorbeelden zijn van de nieuw ingeslagen weg.

De vernieuwde MKE beschouwt kunst-educatoren als ‘agents of change’, die met hun artistiek-pedagogische werk daadwerkelijk iets teweegbrengen in hun sociale omgeving. Deze masterstudenten hebben niet alleen onderzoek gedaan om nieuwe kennis en inzichten te verwerven, maar zij hebben met hun afstudeerprojecten ook ontwikkelings- of transformatieprocessen in gang gezet, die hopelijk na het afronden van hun opleiding nog lang zullen doorgaan.   

De MKE ontwikkelde het nieuwe profiel onder leiding van John Johnston, die sinds 2016 hoofd is van de nieuwe voltijdsvariant van de MKE, de international Master Artist Educator (iMAE). Uitgangspunt van zowel de iMAE als de MKE is praxis, het samengaan van praktijk en theorie, waarbij denken en doen elkaar doorlopend wederzijds beïnvloeden. Daarbij is ook diepgaande reflectie op het eigen handelen essentieel. Zowel in hun logboek als in verschillende teksten, articuleren en onderbouwen de studenten gedurende de opleiding hun eigen positie als artist-educator en geven daar tegelijk een persoonlijke invulling aan in de praktijk.

De MKE kent dus vele unieke leerroutes. Maar uniek betekent niet solitair. De MKE vormt een leergemeenschap waarin studenten voortdurend worden aangemoedigd om in dialoog te gaan met anderen, verbaal of non-verbaal. Zo wordt zichtbaar dat kunsteducatie - en alle maatschappelijke issues die daarmee verbonden zijn - vanuit verschillende invalshoeken kan worden benaderd.

Aangezien artist-educators bij uitstek gericht zijn op anderen, was het voor deze studenten een grote uitdaging om hun afstudeertraject vorm te geven in tijden van corona, want die ‘ander’ was sinds maart eigenlijk voornamelijk via een scherm te bereiken...

Toch bleek dat niet alleen een beperking te zijn. De online artistieke interventies vormden vaak juist mooie aanvullingen op de embodied interventies, die voor de lockdown al in gang gezet waren.

Het was in verschillende opzichten dus een bijzonder jaar voor deze eerste lichting artist-educators. We wensen deze nieuwe Masters alle goeds en veel succes voor de toekomst: hopelijk zullen zij hun mooie werk nog lang voortzetten!   

ArtEZ master kunsteducatie team:  Astrid Rass, Elsbeth Veldpape, Emiel Copini,  Giselle Vegter, Janneke Simons, John Johnston, May Heek, Mirjam Zegers, Olga Potters

Lichting 2020