discover

Comic Design

Verhalen vormen mensen

We kennen allemaal verhalen, omdat we ermee groot zijn gebracht. Sprookjes, spookverhalen, Netflix-series – ze hebben allemaal gemeen dat het vormgegeven verhalen zijn, met een begin, een midden en een einde. Het zijn ronde verhalen.

Daarnaast zijn er onze levensverhalen. Die zijn veel minder rond. Soms gebeurt er iets onverwachts in ons leven – we worden ziek, we worden verliefd – of maken we een impulsieve of gevoelsmatige keuze. Soms doen we maar wat. Onze eigen verhalen kennen geen logische structuur, maar zijn grillig en vol tegenstellingen. Toch voelen we de neiging om alles wat ons gebeurt een plek te geven, om ons verhaal te ordenen. Dat doen we door het te vertellen, dan plaatsen we het in volgorde. En al vertellend krijgt ons eigen leven voor ons betekenis en inhoud. ‘Oh, zit ik zo in elkaar!’ Of: ‘Ah, dus dat vind ik eigenlijk.’

Binnen Human Matters op ArtEZ houden we ons met beide soort verhalen bezig. We vragen je om met het onderzoek te beginnen. Om naar verhalen van jezelf en mensen in de maatschappij te kijken en te denken: wat gebeurt hier? Waarom gaat het op deze manier? Wat zegt dat? Met een vragende houding, met een onderzoekende blik en via reflectie verhoud je je tot de wereld om je heen. Je probeert te ordenen en antwoorden te vinden.

En dan ga je een verhaal vertellen. Je gaat bedenken hoe je jouw onderzoek, jouw wereldbeeld, jouw antwoorden het beste kunt communiceren naar een publiek. Je gaat een begin, een midden en een einde verzinnen. Een structuur, een stijl, een genre, een personage, een plot. Je geeft de werkelijkheid vorm.

Verhalen maken is de wereld in je opnemen, je ertoe verhouden en door je heen laten trekken en het vormgegeven terug te geven aan de mensen.

Rick Steggerda, docent Storytelling

Lichting 2020