discover

Illustration Design

De vaste plek van de studierichting Illustration Design (drie lokalen en een atelierzolder) vormt idealiter vier jaar lang de basis waar de studenten zich vrij voelen om hun eigen grenzen en die van het vak Illustratie te onderzoeken. Een plek waar kan worden geëxperimenteerd, onderzocht, gespeeld. Waar studenten en docenten elkaar ontmoeten, in gesprek zijn over het werk, elkaar kritisch bevragen. Een basis waar vanuit de studenten de wereld onderzoeken, door op reis te gaan, stage te lopen, verbinding te leggen met makers uit andere vakgebieden en de maatschappij.  

In het afstudeerjaar krijgen studenten een atelierzolder tot hun beschikking, waar ze zich een werkplek eigen kunnen maken, als ware het een toekomstige werkplek als startende ondernemer. In dat jaar zijn de studenten ook zélf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het werk en het gesprek hierover. Zij treden naar buiten met het werk en schrijven een scriptie waarin zij zich positioneren als maker ten opzichte van andere makers én de wereld. 

De praktijk leert dat het niet altijd makkelijk is om het gedurfde, onderzoekende werk van voorgaande jaren te continueren. Met het eind van de studie in zicht en de daarbij komende onzekerheden over de toekomst, voelen veel studenten ‘opeens’ een grote druk om te presteren. Het blijft een uitdaging om tijdens dit maakproces te reflecteren, keuzes te maken en het beeld te voorzien van de juiste context. Om het vervolgens de wereld in te brengen. 

Dit studiejaar sloten op 13 maart de deuren van de academie vanwege het Coronavirus. Studenten hadden amper tijd om hun werk op te halen. De afstudeerders hadden waarschijnlijk nog niet het besef dat hun studie binnen de muren van de academie op dat moment voorbij was. Terugkeren naar de eigen werkplek zat er niet meer in. Na een korte periode van schakelen pakte iedereen het werk weer op. Eerst wat onwennig misschien, wat krampachtig vanwege de beperkte ruimte van een studentenkamer of bij ouders thuis, het gebrek aan apparatuur, de werkplaatsen op de academie, of aan motivatie door het gemis van studiegenoten. Maar week na week maakten ze zich de digitale lesmogelijkheden eigen, werden de studenten steeds inventiever en daadkrachtiger. De OneDrive (de digitale leeromgeving) vulde zich met goed werk en mooie projecten! 

Met trots presenteren wij de nieuwe lichting illustratoren 2020. Namens het docententeam wens ik hen veel succes en werkplezier toe. We vertrouwen op hun flexibiliteit en zelfstandigheid; waardevolle eigenschappen voor een maker,  die in deze bizarre tijd in sneltreinvaart ontwikkeld zijn! 

Eva Blaak / hoofd Illustration Design 

Lichting 2020