discover

Animation Design

"Wat doet het ertoe als beschouwingen over de menselijke natuur ons abstract voorkomen en moeilijk te begrijpen? Dat maakt het niet waarschijnlijker dat zij onwaar zouden zijn."
David Hume, Het menselijk inzicht

Ja, het is abstract en moeilijk om na te denken over de mens, maar niet onmogelijk. We hebben immers Animatie, waarin het onmogelijke getoond kan worden. Dat zien we in het werk van onze eindexamenstudenten.

Kunst stelt vragen. Als het goed is, zet kunst je aan het denken. De grootste waarde die verbonden is met kunst, is dat ze kan aanzetten tot gesprekken over inzichten en gevoelens. Naar een kunstwerk kijken kan een basis vormen voor de waardering van andere zienswijzen.

Op de academie leren we studenten nadenken over de wereld, over zichzelf en over hun werk. Dat gebeurt in de reflectievakken. We geven handvatten om structuur te bieden in het dolende brein van de jonge kunstenaar.

Goed kijken, waarneming is een andere belangrijke vaardigheid. Bij reflectie gaat het niet om een visueel zien, het is een ander soort zicht. Inzicht, doorzicht, overzicht en uitzicht.

Leren is een proces van proberen en vergissen, vallen en opstaan. Dat leerproces is kennelijk doeltreffend want iedereen kan het.

In de reflectie wordt dat leerproces tijdelijk onderbroken. We staan even stil, we nemen afstand, nemen een ander perspectief in en kijken naar hoe we dat doen, dat leren. We denken na over wie we zijn als mens.

Het maken van een animatie is een reflectief onderzoek. Dat zien we in de eindexamenfilms. Er zijn kwesties die de studenten aan het hart gaan en daar geven ze met hun films betekenis aan. Het werk gaat over grote en belangrijke thema’s; kolonisatie, meditatie, eenzaamheid, horror, genderidentiteit en evolutie.

Dat nadenken over wie we zijn als mens, ook al is dat abstract en moeilijk, werpt in deze animaties onmiskenbaar zijn vruchten af.

Patty Pontier, docent Filosofie

Zelfportretten
Als je goed kijkt naar jezelf, zie je telkens iets nieuws. En als je goed kijkt naar je eigen portret, leer je over jezelf.

Lichting 2020