naar nieuwsoverzicht
8 februari 2021

Neem kunstvakken mee in actieplan onderwijs

In het stuk benadrukt Maarten het belang om aandacht te schenken aan wat jongeren wél hebben geleerd. “Wij hoeven niet te bedenken wat deze jongeren hebben geleerd. Wel is het aan ons om hen te helpen die leeruitkomsten vorm te geven, na te denken over wat het hun heeft gebracht en welke betekenis dat voor hen heeft. Dan kunnen ze tróts zijn op wat ze hebben meegemaakt en geleerd in deze unieke periode, in plaats van steeds te moeten horen dat ze achterlopen of een ‘corona-diploma’ krijgen. Wat mij betreft krijgen ze voor dit leerresultaat allemaal sowieso een 9 of een 10; dit neemt niemand ze meer af”.

“Daarom de oproep aan minister Slob en zijn ambtenaren om van de kunstvakken geen voetnoot te maken in het nationaal actieplan, maar ze juist in te zetten voor onderwijs waarmee leerlingen verwerken wat ze het afgelopen jaar hebben beleefd en geleerd. Het gaat prachtige dingen opleveren en er gaat veel geleerd worden. Dat past bij goed onderwijs. Dat is de kracht van kunst”.

Lees het hele stuk op NRC.nl: Waardeer wat jongeren wél leerden in de online-only-tijd