Kwaliteit

ArtEZ staat voor kunstonderwijs dat naar internationale maatstaven van erkend hoge kwaliteit is. Om dit te waarborgen, is kwaliteitszorg zeer belangrijk.  

Les in de studio van de opleiding Dans
Les in de studio van de opleiding Dans

Wat betekent ‘erkende kwaliteit’?

Alle opleidingen van hogescholen en universiteiten in Nederland moeten voldoen aan landelijke eisen voor onderwijs van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Wat doen we om onze kwaliteit te verhogen?

Werken aan vernieuwing

Wij vinden het belangrijk te weten hoe studenten, docenten en alumni ons onderwijs waarderen. Wat gaat goed? Wat kan er beter? Vandaar dat we hen regelmatig vragen hun mening te geven in enquêtes en het medewerkerstevredenheidonderzoek. Ook nemen onze studenten jaarlijks deel aan de Nationale Studentenenquete (NSE), een landelijk onderzoek waarin jaarlijks ongeveer 650.000 studenten worden uitgenodigd om hun mening te geven over opleidingen aan hogescholen en universiteiten.Tot slot vragen we toonaangevende professionals uit het werkveld mee te denken over ons onderwijs. Op basis van hun mening versterken en vernieuwen we samen met onderwijskundigen de inhoud van onze opleidingen, in aansluiting bij actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Werken aan synergie

Binnen ArtEZ is een kwaliteitszorgteam beschikbaar ter ondersteuning van de hoofden van opleidingen. De medewerkers van de afdeling Onderwijs & Kwaliteit ondersteunen opleidingen niet alleen bij het opstellen van evaluaties en verbeterplannen, maar beheren ook een site met bijvoorbeeld formats voor onderwijsontwikkeling en informatie over het internationale, nationale en ArtEZ-kader voor kwaliteitszorg. Samen met de medewerkers van Personeel & Organisatie werken zij ook aan de professionalisering van docenten en management. 

Werken aan transparantie

Om duidelijk te maken dat onze opleidingen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, gebruiken we het digitale systeem DigOport. Met behulp van DigOport kan ArtEZ zowel portfolio’s voor de opleidingen, faculteiten, ondersteunende diensten als de instelling inrichten. In de portfolio’s maakt ArtEZ inzichtelijk hoe ze op continue basis werkt aan het doorvoeren van verbeteringen.

Kwaliteitszorgplan 2015 - 2021

De ambities en plannen voor kwaliteitszorg in alle onderdelen van de organisatie zijn vastgelegd in het Kwaliteitszorgplan 2015 -2021. Het Kwaliteitszorgplan sluit aan op het Instellingsplan 2016 - 2021.