Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Waarom werken bij ArtEZ

Werken bij ArtEZ staat in het teken van de hoge kwaliteit van onderwijs dat ArtEZ aan haar studenten biedt. Medewerkers zijn de belangrijkste bron om deze kwaliteit te realiseren.

Wat bieden we? 

  • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO-hbo.
  • Een goede balans tussen werk en privé. Een standaard werkweek van 36 uur kan worden uitgebreid naar 38 of 40 uur voor een voorraad extra vrije tijd. Ook is er een aantrekkelijke regeling voor ouderschapsverlof, waarbij een gedeelte van het verlof voor 75% wordt doorbetaald.
  • Flexibiliteit. Een functie kan worden gecombineerd met andere activiteiten, zoals een eigen beroepspraktijk of andere baan. Meer dan 80% van onze medewerkers werkt in deeltijd.
  • Ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en groei, zoals studieverlof voor je eigen professionaliseringsplan
  • Een levendige omgeving waar met passie en betrokkenheid gewerkt wordt.

    Bekijk onze vacatures.

Lesgeven bij ArtEZ 

Binnen ArtEZ werken docenten die hun sporen in de beroepspraktijk ruimschoots hebben verdiend. Als docent inspireer je onze studenten het beste uit zichzelf te halen. Je geeft les en je begeleidt studenten in hun leerproces. Oorspronkelijkheid, passie, uitgebreide ervaring binnen het vak en aantoonbare didactische kwaliteiten zijn daarvoor essentieel. Je versterkt het onderwijs door inzet van digitale media, zoals de Elektronische leeromgeving en het digitale portfolio. Bovendien ben je in staat ook in het Engels les te geven.

Werken als manager of stafmedewerker

Er werken binnen ArtEZ zo'n 200 medewerkers in het management en ondersteunende functies. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, kwaliteitszorg en onderzoek, financiën, inkoop, P&O, ICT, facilitaire zaken en administratie. Het werken bij ArtEZ is uitdagend en afwisselend. In de ondersteunende functies krijg je alle ruimte jezelf te ontwikkelen en zelfstandig zaken op te pakken. Met elkaar denk je na over de kwaliteit van de organisatie en vernieuwingen in het kunstonderwijs van ArtEZ.

Freelancers 

ArtEZ werkt regelmatig samen met freelancers die vanuit hun beroepspraktijk workshops, gastcolleges en projecten verzorgen. We toetsen voor aanvang van de opdracht of samenwerking mogelijk is binnen de actuele wettelijke kaders. De afspraken worden vastgelegd in een modelovereenkomst.