Onderwijsinstituten

ArtEZ verenigt zeven onderwijsinstituten. Alle opleidingen zijn ondergebracht bij een instituut.