Onderwijsinstituten

ArtEZ verenigt zes onderwijsinstituten. Alle opleidingen zijn ondergebracht bij een instituut.