Bestuur

Het dagelijks bestuur van ArtEZ is de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het College van Bestuur en de algemene zaken binnen ArtEZ.

Marjolijn Brussaard, Nishant Shah en Maarten Bremer
Marjolijn Brussaard, Nishant Shah en Maarten Bremer

College van Bestuur 

-Marjolijn Brussaard, voorzitter College van Bestuur
Ondersteuning Ellien Cillessen, e.cillessen@artez.nl

-Maarten Bremer, lid College van Bestuur met portefeuille Onderwijs 
Ondersteuning Karoline Kleinburink, k.kleinburink@artez.nl

-Nishant Shah, lid College van Bestuur met portefeuille Onderzoek
Ondersteuning Tanja Beunders, t.beunders@artez.nl

-David de Vries is secretaris van het College van Bestuur

De bezoldiging van het College van Bestuur is opgenomen in de jaarstukken van ArtEZ.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het College van Bestuur en de algemene zaken binnen ArtEZ. De Raad ziet toe op de besteding van openbare middelen en fungeert daarnaast als klankbord voor het College, zodat (beleids)voornemens goed worden doordacht, dilemma's verwoord en de risico's herkend.  

De Raad bestaat uit:

  • P. (Pierre) Ballings - voorzitter
  • dr. A. (Adriana) Esmeijer
  • drs. W.L.M. (Wilma) de Koning
  • R. (Renzo) Martens
  • prof. dr. P. L. (Pauline Louise) Meurs

Bekijk voor nevenfuncties en bezoldiging Raad van Toezicht de jaarstukken van ArtEZ.

Vlnr Pierre Ballings, Adriana Esmeijer, Wilma de Koning, Renzo Martens en Pauline Meurs

Reglementen

 ArtEZ heeft ANBI status

De Stichting ArtEZ is erkend als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Giften van donateurs zijn van harte welkom. Die giften kunnen vaak afgetrokken worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Aanvullende informatie:
- ANBI gegevens ArtEZ
- Overzicht belastingvoordelen bij giften aan een ANBI.
- ANBI register belastingdienst (zoek op ArtEZ)