Bestuur

Het dagelijks bestuur van ArtEZ is de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het College van Bestuur en de algemene zaken binnen ArtEZ.

Vlnr Marjolijn Brussaard en Nishant Shah, foto: Duncan de Fey
Vlnr Marjolijn Brussaard en Nishant Shah, foto: Duncan de Fey

College van Bestuur 

  • Marjolijn Brussaard, voorzitter College van Bestuur
  • Vacature lid College van Bestuur met portefeuille onderwijs
  • Nishant Shah, dean Graduate School en lid College van Bestuur

David de Vries is secretaris van het College van Bestuur

De bezoldiging van het College van Bestuur is opgenomen in de jaarstukken van ArtEZ.

Contact met College van Bestuur

Agenda en afspraken College van Bestuur:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het College van Bestuur en de algemene zaken binnen ArtEZ. De Raad ziet toe op de besteding van openbare middelen en fungeert daarnaast als klankbord voor het College, zodat (beleids)voornemens goed worden doordacht, dilemma's verwoord en de risico's herkend.  

De Raad bestaat uit:

  • P. (Pierre) Ballings - voorzitter
  • dr. A. (Adriana) Esmeijer
  • drs. W.L.M. (Wilma) de Koning
  • R. (Renzo) Martens
  • prof. dr. P. L. (Pauline Louise) Meurs

Bekijk voor nevenfuncties en bezoldiging Raad van Toezicht de jaarstukken van ArtEZ.

Vlnr Pierre Ballings, Adriana Esmeijer, Wilma de Koning, Renzo Martens en Pauline Meurs

Reglementen