Coronavirus

Volg hier de laatste berichten over de maatregelen rondom het Coronavirus.

Voor aankomende studenten

Veelgestelde vragen en antwoorden

Voor studenten

Veelgestelde vragen en antwoorden

Voor medewerkers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Voor alumni en zzp'ers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Update 31-03-2020 I 12:30 English website>>

Gebruik van de mediatheek tijdens de schoolsluiting

Tijdens de sluiting van de school wil de mediatheek zoveel mogelijk diensten en ondersteuning aanbieden. In onze handleiding voor studenten lees je meer over de mogelijkheden.

Al het materiaal dat je in de mediatheek hebt geleend, kun je lenen totdat de mediatheek weer opengaat. Wij rekenen GEEN boetes voor materiaal dat eerder ingeleverd had moeten worden.  We houden je via diverse kanalen op de hoogte als er tussentijdse wijzigingen zijn. Via e-mail, ELO & Facebook.

Ben je bezig met je scriptie of onderzoek en heb je hulp nodig, laat het aan ons dan weten. We willen je graag digitaal ondersteunen!

Blijf gezond en pas op elkaar!

Marie-Louise Moonen
Hoofd mediatheek ArtEZ 


Update 31-03-2020 I 12:16

Bericht voor docenten en medewerkers: denk goed na over het gebruik van Zoom

Het gebruik van Zoom brengt diverse veiligheids- en privacy risico's met zich mee. Zoom heeft meerwaarde bij online werkvormen waar je 5 studenten of meer permanent tegelijkertijd in beeld wilt zien (in mozaiekview). Als dat niet nodig is, gebruik dan Teams, dat geen van onderstaande risico’s heeft.

Als je begint met een Zoomsessie, meld dan het volgende aan studenten:

  • Sluit allemaal je e-mail af. Zoom kan e-mail meelezen als je je e-mail open hebt staan tijdens een Zoom sessie. Nog beter is dat je Zoom doet op 1 apparaat en de rest van digitale werk op een ander apparaat.
  • Wees je ervan bewust dat Zoom je e-mailadres, je naam, je apparaat type en je IP adres op slaat. Zoom verkoopt deze informatie door aan derden. Je kunt dus spam krijgen op je ArtEZ e-mail adres. Dat is helaas niet te voorkomen
     
    Meer informatie over thuiswerken vind je op het ArtEZ Office 365 platform.

Update 30-03-2020 I 17:35 English website>>

Videobericht van Marjolijn Brussaard (NL)

Nieuw videobericht van Marjolijn Brussaard, Voorzitter College van Bestuur ArtEZ.


Update 26-032020 | 18.15 English website>>

Beste studenten en medewerkers,  

Het zijn onzekere tijden, waarin we enerzijds proberen het belang van onze studenten, medewerkers en partners voorop te stellen en anderzijds te maken hebben met richtlijnen vanuit de rijksoverheid.  

Afgelopen maandag heeft minister-president Mark Rutte laten weten dat alle evenementen tot 1 juni zijn geschrapt. Het ligt voor de hand om te denken dat dat betekent dat ook het fysieke onderwijs tot die tijd geschrapt wordt. Echter, de regering heeft de sector laten weten dat daarover pas dinsdag 31 maart een besluit wordt genomen.  

Sommige universiteiten en hogescholen (ook in onze steden) hebben al een voorschot genomen op dat besluit en aangekondigd dat ze tot begin juni gesloten blijven en enkel online onderwijs aanbieden. Voor de kunstopleidingen is dat een veel minder eenvoudig besluit: veel van onze opleidingen kunnen niet zonder fysiek of groepsonderwijs, in studio’s of werkplaatsen. Uitstel tot 1 juni leidt dan ook tot ingrijpende veranderingen in het studie en examenprogramma’s. Als we toch eerder (een deel van) het onderwijs mogen opstarten, zou dat de impact verminderen. Daarom wachten wij het besluit van de regering dinsdag aanstaande af.  

Natuurlijk zijn we ondertussen met zijn allen volop bezig om per opleiding scenario’s uit te werken. Alle hoofden van opleidingen zijn op dit moment in kaart aan het brengen waar we nu staan, wat gaat door en goed en wat kan nu niet (denk aan lessen maar ook examens, eindexamens, finals en toelatingen & audities); Wat kunnen we bieden als de sluiting wel tot 1 juni duurt? Hoe kunnen we dan de impact voor de verschillende studentgroepen beperken, wat is haalbaar, wat heeft prioriteit en welke out-of-the box oplossingen zijn er mogelijk? Dat verschilt overigens sterk per opleiding.  

We werken nauw samen met de examencommissie en houden de MR goed op de hoogte. Bij het maken van plannen voor de opleidingen worden ook de opleidingscommissies betrokken uiteraard. De directeuren houden contact met de deelraad en vice versa. Onze scenario’s bespreken we ook op verschillende niveaus met de collega-instellingen in het land, zodat we bijvoorbeeld gezamenlijk een verzoek bij de minister kunnen indien om regelgeving te verruimen.  

Daarnaast onderzoeken we samen met de andere kunsthogescholen (en in overleg met het RIVM) of het mogelijk is om onze werkplaatsen en oefenruimtes beperkt open te stellen, als we tot 1 juni gesloten moeten blijven. Dat zal dan gaan om individueel bezoek gedurende een korte periode, niet om groeps- of onderwijsactiviteiten of het werken in je atelier. Het is nog verre van zeker of dit toegestaan zal zijn, maar we werken eraan.  

We merken dat er veel onrust ontstaat, door berichten op social media, in het nieuws en van andere hogescholen. Wij vinden het belangrijk om onze eigen weg te kiezen, in nauwe afstemming met enerzijds de directeuren en medezeggenschap en anderzijds de andere (kunst)hogescholen in Nederland. Autonoom en samen, voor elkaar zorgen, elkaar helpen en in contact blijven is iets wat ArtEZ hoog in het vaandel heeft staan. Wij proberen ook jullie daarin zo goed mogelijk te blijven informeren: de meest recente informatie is altijd te vinden op de website.  

Er zullen allerlei vragen naar boven komen, blijf die stellen volgens de bekende kanalen. We hebben niet overal direct antwoord op omdat dit een situatie van overmacht is die nog nooit is voorgekomen. Wij zijn dag en nacht bezig, ook op landelijk niveau binnen het bestuur van de Vereniging Hogescholen en binnen de sector om zaken op te lossen, aan te passen en te voorzien. Helderheid in een einddatum van deze COVID-19 coronacrisis kunnen we helaas niet geven, ons zo goed mogelijk voorbereiden op de scenario’s wel. We komen na het besluit dinsdag zo snel mogelijk met een nieuwe mededeling over het vervolg.  

Stay cool & stay safe and take care. 

Marjolijn Brussaard
Voorzitter College van Bestuur ArtEZ


Update 24-03-2020 I 08:44 English website>>

Gisteren kondigde de regering nieuwe maatregelen aan om de verdere verspreiding van COVID-19 het coronavirus te voorkomen. Daarin werd de datum 1 juni genoemd. We zijn hard bezig om met de minister van OCW te bepalen wat dit betekent voor het onderwijs op de Hogescholen. Als we dicht moeten blijven heeft dat veel consequenties voor studeren, examens en finals. We gaan vandaag verder met de besprekingen en houden jullie via de website op de hoogte van de uitkomsten.

Met hartelijke groet,

Marjolijn Brussaard
Voorzitter College van Bestuur ArtEZ.


Update 23-03-2020 I 15:59 

Videobericht van Marjolijn Brussaard (NL)

Nieuw videobericht van Marjolijn Brussaard, Voorzitter College van Bestuur ArtEZ.


Update 22-03-2020 I 18:39 English website>>

Update FAQ's

Kijk bij de FAQ’s voor de meest recente veel gestelde vragen. Onder andere over het hanteren van de 80% aanwezigheidsnorm en het Bindend Studie Advies.


Update 19-03-2020 I 21:00 English website>>

 

Bindend studieadvies voor studenten uitgesteld bij vertraging door coronavirus 

Studenten die niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar. Dit heeft minister van Engelshoven (OCW) afgesproken met de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen (VH) en studentenorganisaties ISO en LSVb. Daarnaast wijst de minister op de financiële regelingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarmee studenten hun lening tijdelijk zouden kunnen verhogen. Waar nodig biedt DUO maatwerk. 
 
ArtEZ zal deze richtlijnen omarmen en hier zo snel mogelijk concreet invulling aan geven. 
 
Naar bericht Rijksoverheid


Update 19-03-2020 I 14.33

Hoe maak je van je huis een goede thuiswerkplek? Krijg persoonlijk advies over thuiswerken

Nu iedereen noodgedwongen zoveel mogelijk vanuit huis moet werken, willen we medewerkers graag de e-learning ‘Slimmer thuiswerken’ aanbieden.

Tijdens de e-learning leer je hoe je een optimale thuiswerkplek inricht. Adviezen op het gebied van gebruik en instellingen van meubilair, werkwijze en hulpmiddelen komen allemaal aan bod. Je kunt zelfs persoonlijk advies krijgen via een live videocontact met een adviseur van TIGRA die deze e-learning heeft ontwikkeld. Op deze manier kan je thuiswerkplek direct beoordeeld worden. 

Vraag hier de e-learning aan:

Website e-learning Thuiswerken

Heb je aanvullende vragen? Neem dan contact op met de afdeling P&O,  te bereiken op telefoonnummer 026 – 35 35 581 of peno@artez.nl


Update 18-03-2020 I 17:12

Nieuw: veelgestelde vragen en antwoorden voor alumni 

Ook in de cultuursector zijn de gevolgen van het Corona-virus niet te overzien. Kunstenaars en ZZP-ers, waaronder ook veel ArtEZ alumni hebben nu ineens geen inkomen meer. Bij de FAQ voor alumni zijn tips te lezen en links te vinden naar speciaal geopende websites hiervoor. Deze pagina wordt bij nieuwe ontiwkkelingen geupdate.

Naar FAQ alumni


Update 17-03-2020 I 10:01 English website>>

Iedere dag online spreekuur over online leren voor medewerkers 

Vanaf nu wordt elke werkdag een online spreekuur georganiseerd over online leren. Van 13.00 tot 14.00 zullen vragen gesteld kunnen worden over de Didactiek van online leren en van 14.00 tot 15.00 over de ICT van online leren. Alle vragen zijn welkom, we zullen ze niet allemaal kunnen beantwoorden maar gaan zeker op zoek naar het antwoord.

De spreekuren die we Ask Me Anything – Online leren hebben genoemd vinden plaats in Teams. De vragen die vaak gesteld worden zullen opgenomen worden in een FAQ.

Ga naar:

Ask me Anything- Didactics and ICT


Update 16-03-2020 I 16:24 English website>>

Video van Marjolijn Brussaard (EN)

Check out a new video message from Marjolijn Brussaard, President of the Executive Board ArtEZ. In this message, you will not only find care and support, but also some practical tips. 


Update 15-03-2020 I 20:21 English website>>

Laatste update voor medewerkers

De regering heeft besloten om alle onderwijsinstellingen te sluiten t/m 6 april. Dat is een week langer dan oorspronkelijk, ook door ons, was afgekondigd. Dat betekent dat we vanaf maandag 16 maart de gebouwen van ArtEZ sluiten behalve voor hen wier aanwezigheid strikt noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerkers die het online-leren ondersteunen die de veiligheid en ICT-systemen waarborgen en ingerichte crisisteams. Dat betekent dat, tenzij je bericht ontvangt van je leidinggevende je thuis aan het werk gaat.

Lees meer bij de veelgestelde vragen voor medewerkers


Update 15-03-2020 I 18:13

Sluiting scholen verlengd

Zojuist heeft de minister bekend gemaakt dat het onderwijs in Nederland tot en met maandag 6 april is gesloten.  Dat is dus een week langer dan eerder werd gecommuniceerd.


Update 15-03-2020,15.08u

Studenten in buitenland worden opgeroepen naar huis te komen

Omdat de ontwikkelingen zo snel gaan rond het covid-19 coronavirus is er op dit moment al van en naar verschillende landen geen vliegverkeer meer mogelijk is. Daarom heeft het College van Bestuur van ArtEZ vandaag haar studenten die in het buitenland zijn voor hun opleiding, met klem verzocht naar huis te komen.

Zie ook meest gestelde vragen


Update 13-03-2020, 14:30

Staking onderwijsactiviteiten


Beste collega’s en studenten,

 Het College van Bestuur heeft besloten om vanaf morgen, 13-03-2020 tot 31-03-2020 de onderwijsactiviteiten geen doorgang te laten vinden. Dit is in lijn met de maatregelen die het kabinet vandaag heeft genomen, zoals vanavond gepubliceerd in de kamerbrief.

We begrijpen dat we vanwege de nieuwe maatregelen een fase in gaan die ons onderwijs en onderzoek raakt. We werken aan het oplossen van mogelijke knelpunten die kunnen ontstaan door deze maatregelen en kijken daarbij naar alle activiteiten en processen van ArtEZ, zowel in het onderwijs, het onderzoek als in de bedrijfsvoering.

Uiteraard staat de gezondheid en veiligheid van onze studenten en medewerkers daarbij voorop, daarom vragen we jullie ook om nadrukkelijk om de richtlijnen van het RIVM en het kabinet te volgen. Stages buiten onze gebouwen kunnen, met inachtneming van de richtlijnen, wel doorgang vinden.

Concreet betekent dit dat wij over gaan tot een zgn. ‘zachte sluiting’; morgen zijn de gebouwen alleen toegankelijk voor studenten om werk waar zij aan door willen werken, instrumenten en bezittingen op te halen. Vanaf morgen, 13-03-2020 om 17.00u worden studenten geweerd uit onze gebouwen.

Voor iedereen die geen les geeft blijven de gebouwen open om het andere werk niet te laten stagneren. In overleg met je afdeling en je leidinggevende kan je thuiswerken als je werkzaamheden dat toelaten. De leidinggevenden gaan dit morgen met jullie verder afstemmen. De hoofden houden nauw overleg met hun directeur en het crisisteam komt regelmatig bij elkaar.

Tot slot: van ons allemaal worden nu extra inspanningen en aanpassingen gevraagd. We zijn er van overtuigd dat we samen, in goede samenwerking en in goed overleg in staat zijn om de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor ArtEZ goed te managen.

Voorlopig zullen we jullie via e-mail op de hoogte houden en we zullen de informatie op de website regelmatig updaten, afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen. Als je vragen hebt, dan kan je contact opnemen met je leidinggevende en je opleiding.

Het College van Bestuur,

Marjolijn Brussaard, Maarten Bremer, Nishant ShahUpdate 09-03-2020

Nieuwe maatregel RIVM.  Stop met handen schudden
Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er komt nu een nieuwe maatregel bij. Sinds maandagavond 9 maart 2020 wordt ook opgeroepen om geen handen meer te schudden.

Meer informatie Rijksoverheid.nl


Update 08-03-2020

Noord Brabant
Het RIVM heeft vrijdag een nieuwe richtlijn uitgegeven voor de provincie Noord-Brabant. Het RIVM vraagt een ieder met verkoudheidsklachten de sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Aanleiding hiervoor is dat het RIVM de verspreiding van het virus wil vertragen. Het is dus een voorzorgsmaatregel die specifiek geldt voor de provincie Noord-Brabant omdat hier een klein aantal gevallen zijn, waarvan de link naar Italië niet helemaal helder is. Bijna alle andere gevallen zijn terug te voeren naar de Italiaanse oorsprong. ArtEZ volgt steeds de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Woon je dus in de provincie Noord-Brabant, en heb je verkoudheidsklachten als hoesten en koorts, willen we je vragen om vanuit huis te werken en te studeren. Het is dus verstandig om nu vast te kijken hoe je dat het beste kunt organiseren en welke creatieve oplossingen kunnen worden gerealiseerd om studievoortgang en het werk zo veel mogelijk te kunnen waarborgen.

Als je te ziek bent om te werken, gelden de normale ziekmeld procedures.

Voor de overige regio’s geldt het eerder afgegeven advies: Alleen wie de afgelopen twee weken in een land is geweest met een grote virusuitbraak (zoals China, Zuid-Korea, Iran of Italië) of wie direct contact heeft gehad met een patiënt in die periode, én klachten vertoont, wordt gevraagd telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

Evenementen en open dagen
Er is op dit moment geen aanleiding of richtlijn vanuit de instanties om evenementen of open dagen te cancelen. Ook hierin volgt ArtEZ het landelijke beleid en zullen de meeste van onze geplande evenementen gewoon doorgang vinden. In sommige specifieke gevallen kan een opleiding beslissen om een evenement uit te stellen tot een later tijdstip in de hoop dat het coronavirus tegen die tijd op zijn retour is. Bijvoorbeeld in het geval van een grote internationale doelgroep waarbij reizen op dit moment problematisch zou kunnen zijn. Dit wordt evenement specifiek door de opleiding bekeken.

Vragen
Heb je nog vragen? Het RIVM heeft een informatienummer beschikbaar voor alle vragen: 0800-1351.Update 01-03-2020

Einde van de vakantie in Arnhem
Er zijn veel vragen van studenten en medewerkers over collega’s en studenten die op vakantie zijn geweest de afgelopen week. Hierin zullen we het landelijke protocol van het RIVM volgen. 

De kans is groot dat wie nu last heeft van verkoudheid of koorts, slechts een gewoon verkouden is of een ander griepvirus heeft. Alleen wie de afgelopen twee weken in een land is geweest met een grote virusuitbraak (zoals China, Zuid-Korea, Iran of Italië) of wie direct contact heeft gehad met een patiënt in die periode, wordt gevraagd telefonisch contact op te nemen met de huisarts. 

Voor alle studenten en medewerkers die op vakantie zijn geweest geldt; als je niet op vakantie bent geweest naar één van de risico gebieden, geen gezondheidsklachten hebt én niet in aanraking bent geweest met een met het coronavirus besmette patiënt, dan is er geen elke reden om niet je dagelijkse activiteiten voort te zetten. Je bent dan dus ook gewoon welkom op ArtEZ.

Wel op vakantie geweest naar een risico gebied?
Hierin volgen we nauwlettend de aanwijzingen van het RIVM die luiden als volgt: Als je geen gezondheidsklachten hebt, ben je ook gewoon welkom bij ArtEZ, want pas bij het krijgen van symptomen lijken patiënten ook besmettelijk te zijn.

Als je in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied toch (geringe) gezondheidsklachten krijgt (luchtwegklachten zoals hoesten eventueel in combinatie met koorts) kom dan niet naar ArtEZ. Blijf thuis tot je telefonisch contact heb gehad met je huisarts of de GGD. Neem hierbij het zekere voor het onzekere en meld de potentiele besmetting zo snel mogelijk telefonisch of per mail aan je opleiding. 

Onder risico gebieden verstaan we op dit moment de volgende gebieden: China (inclusief Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid-Korea, Iran, de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië. 

Het protocol van ArtEZ vindt je hier


Update 25-02-2020

Studenten en medewerkers met plannen om te reizen, krijgen het advies om je te houden aan het reisadvies van Buitenlandse zaken. Wat je hier kan vinden. Ook wie net is teruggekeerd uit een land waar het virus onlangs is aangetroffen en zich zorgen maakt, kan het beste de adviezen van de RIVM volgen. 

Medewerkers en studenten kunnen met vragen, opmerkingen of voor het delen van zorgen terecht bij hun leidinggevende, slb-er of de decaan. Zij zijn op de hoogte van het protocol

1. Reizen
Voor uitgaande en inkomende reizen is het beleid van ArtEZ dat wij ons houden aan het reisadvies van Buitenlandse zaken. Wat je hier kan vinden. Check dus goed vooraf het reisadvies. Waarbij:
Rood = niet reizen
Oranje = niet reizen
Geel = Risico analyse maken
Groen = reizen
Daarnaast is het van belang dat de reiziger zich houdt aan het reisprotocol van het land waaruit vertrokken wordt.
Voorbeeld van een risicoanalyse bij inkomende student uit ‘geel’ gebied:
- Hoe is de situatie daar?
- Is er sprake van quarantaine?
- Is er contact met mensen die besmet zijn?
- Hoe is het in de naaste omgeving? Ouders, familie?
- Wordt er veel gebruik gemaakt van het OV?
Bij inschatting dat het risico laag is en de reiziger het land mag verlaten, dan mag er ook worden ingereisd. Dit sluit aan bij het landelijke beleid van de RIVM en BUZA

2. Besmetting
In het geval van een mogelijke besmetting, komt de persoon niet naar ArtEZ en sluit zich thuis af tot er contact is geweest met artsen of GGD. Neem hierbij het zekere voor het onzekere.

Hoe herken je de symptomen? In dit filmpje wordt het goed uitgelegd: https://nos.nl/video/2324805-hoe-gevaarlijk-is-het-coronavirus.html

Voor de helderheid lijkt het belangrijk te vermelden dat een ‘gewone’ griep meer dodelijke slachtoffers kent dan het Corona virus. Slechts 2% van de mensen met het virus overlijden en dat zijn vaak ook mensen met een kwetsbare gezondheid. Dus ook bij een mogelijke besmetting, is het niet nodig om direct te paniekeren.

Toch nog vragen?
De rijksoverheid heeft een pagina met de meest gestelde vragen en een algemeen telefoonnummer voor vragen over het coronavirus: 0800-1351