Coronavirus

Volg hier de laatste berichten over de maatregelen rondom het Coronavirus.

Voor aankomende studenten

Veelgestelde vragen en antwoorden

Voor studenten

Veelgestelde vragen en antwoorden

Voor medewerkers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Voor alumni en zzp'ers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Update 07-08-2020 I 11:08 English website>>

Introductie eerstejaarsstudenten

In de persconferentie, donderdag 6 augustus, heeft het kabinet hogescholen en universiteiten opgeroepen om fysieke bijeenkomsten tijdens de introductieperiode voor eerstejaarsstudenten te beperken tot informatieve bijeenkomsten voor kleine groepen. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

Ingegeven door eerdere coronarichtlijnen vinden er al geen grootschalige introductie-initiatieven plaats binnen ArtEZ. De introductie voor het academiejaar 2020/2021 wordt per opleiding verzorgd waarbij het accent ligt op het wegwijs maken binnen de opleiding, de academie en ArtEZ. Wegwijs op het gebied van de opleiding, de faciliteiten, maar natuurlijk ook op het gebied van contact met medestudenten en docenten. Daarnaast vinden de zogenaamde Welcoming Days plaats in Enschede, Zwolle en Arnhem, speciaal voor internationale studenten.

Al deze kleinschalige sessies worden georganiseerd op basis van de richtlijnen: ze zijn informatief van aard en de 1,5m richtlijn respecterend. Eerstejaarsstudenten worden door hun opleidingshoofden op de hoogte gehouden over de gedetailleerde planning en aanpak.


Update 10-07-2020 I 16:15 English website>>

Zomerrecces

Beste studenten en collega’s,

Hoewel er op verschillende plekken binnen ArtEZ nog hard wordt gewerkt om het collegejaar af te ronden, examens te doen en dossiers af te maken, is het toch echt (bijna) zo ver. De zomervakantie staat eindelijk voor de deur. Altijd een moment om naar uit te kijken, maar de vakantie lijkt dit jaar wel harder nodig dan ooit. Namens het College van Bestuur wil ik iedereen bedanken voor het harde werken en de ongelofelijke flexibiliteit gedurende de afgelopen periode. Het viel niet mee, maar we hebben het toch maar met elkaar gedaan. Ook komend collegejaar zal een ander jaar worden dan we gewend zijn. Met nog niet alle consequenties helemaal duidelijk, zullen we ook dan weer de nodige flexibiliteit met elkaar opbrengen. Wij hebben er vertrouwen in. Kijk hieronder naar mijn laatste videoboodschap voor de zomer.

Graag nodig ik jullie vast uit voor de allereerste digitale opening van het collegejaar. Noteer dus vast 1 september 2020, 13.00u – 14.00u in je agenda. Locatie: gewoon vanuit je eigen huis- of werkkamer. Want hoewel onze deuren na de zomer langzaam weer opengaan en er meer mogelijkheden komen om elkaar in het echt te ontmoeten, kunnen we nog steeds niet bij elkaar komen voor een feestelijke opening. De uitnodigingslink en het programma volgen eind augustus.

Ik wens iedereen, ook namens Maarten een hele fijne zomer, ook voor degenen die wel doorwerken deze periode.

Marjolijn Brussaard
Maarten Bremer


Update 01-07-16:01 English website>>

Versoepeling maatregelen: wat betekent dat?

Vorige week heeft, zoals je ongetwijfeld hebt meegekregen, de minister president verder versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Als Hogeschool voor de Kunsten zijn we daar blij mee. Kunstonderwijs komt veel beter tot zijn recht in de fysieke ruimte. Concreet betekent dit dat met ingang van het nieuwe studiejaar het hbo verder wordt opengesteld voor onderwijsactiviteiten op locatie.

Sinds 15 juni was dit al het geval voor praktijkonderwijs, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten, maar na de zomervakantie is het mogelijk om veel meer onderwijsactiviteiten offline te organiseren. Uiteraard met inachtneming van de RIVM richtlijnen waaronder het bewaren van de 1,5 meter afstand tot elkaar.

Dit is heel fijn, want dit biedt ons en onze studenten veel meer mogelijkheden om weer redelijk normaal aan de slag te gaan. Het is wel zo dat dit alleen kan binnen bepaalde basisregels. En dit zijn er best veel. We hebben een en ander in een schema geprobeerd samen te vatten om zo ook aan te geven wat de mogelijkheden voor ArtEZ zijn. We geven bij alle maatregelen de prioriteit aan het onderwijs. Dat betekent dus concreet dat de regel voor de medewerkers blijft: zo veel mogelijk thuis werken (uiteraard in overleg met je leidinggevende) zodat we de gebouwen capaciteit optimaal kunnen benutten voor onze studenten.

De belangrijkste richtlijnen blijven van toepassing:

Blijf thuis bij klachten en laat je dan ook testen, medewerkers werken zoveel mogelijk thuis, handen wassen, 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Als je gezinsleden of huisgenoten verschijnselen hebben, dan blijf je thuis. Ook de andere hygiëneadviezen zoals hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, en papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien, blijven gelden.

Reizen en vervoer

Ook de capaciteit van het OV weer omhoog is gegaan, wat heel fijn is, maar de beschikbaarheid binnen het OV nog is steeds slechts rond de 40%. Vermijd dus drukte en reis zo veel mogelijk buiten de spits. Ook is nog steeds een mondkapje in het OV verplicht. Let ook op: voor sommige vervoerders dien je te reserveren.

Het is goed te zien dat de eerste visum aanvragen inmiddels zijn toegekend en onze internationale studenten de voorbereidingen kunnen treffen om hun studie in Nederland te kunnen komen volgen. Dit kan wel betekenen dat je in aanloop naar je studie tegen andere (praktische) zaken aan kunt lopen. We raden internationale studenten aan, om de ontwikkelingen in je eigen land zorgvuldig te volgen. Sommige ambassades zijn bijvoorbeeld nog gesloten. Veel studenten krijgen het zwaarwegende advies om 2 weken in quarantaine te gaan. Het gaat om studenten die reizen vanaf of via vliegvelden die op deze lijst staan: EASA lijst. Wij gaan er vanuit dat je deze adviezen vanzelfsprekend opvolgt, om de gezondheid van je medestudenten en medewerkers te waarborgen. Dit geldt ook als je in één van deze landen op vakantie bent geweest.

Mocht je vragen hebben over je visum aanvraag, je verblijf in Nederland of andere zaken, dan kan je contact opnemen met de afdeling Studentenzaken: studentenzaken@artez.nl

Bekijk alle maatregelen vanaf 1 juli op een rij


Update 30-06-2020 I 16:00 English website>>

Hoe ziet het komende collegejaar er uit voor nieuwe studenten?

Verwachtingen voor collegejaar 2020-2021

Veel van onze aankomende studenten vragen zich af hoe het komende collegejaar er uit komt te zien. En dat is ook logisch. Met alle COVID-19 ontwikkelingen, is er een hoop onduidelijk. Het komende collegejaar zal ook geen ‘gewoon’ jaar worden, zoals we gewend zijn. In de veelgestelde vragen voor aankomende studenten 

Je mag van ons verwachten dat we geen concessies willen doen aan de kwaliteit van ons onderwijs. Het ziet er nu naar uit dat we vanaf 1 september weer gewoon fysiek onderwijs mogen gaan geven, met inachtneming van, onder andere , de 1,5 meter richtlijnen. Sommige onderdelen van het curriculum die online gegeven kunnen worden, zullen nog steeds online aangeboden worden, om de ruimte in de gebouwen beschikbaar te houden voor praktijkonderwijs. Bijvoorbeeld: de theoretische vakken, die wel online kunnen, zullen we, zo lang als dat nodig is, online verzorgen.

Lees verder bij de FAQ voor aankomende studenten


Update 26-06-2020 l 15:11 English website>>

Nieuwe updates voor (aankomende) studenten bij FAQ

Meer informatie over reizen naar Nederland en quarantainemaatregelen.
We hebben ook een handig overzicht van de Nuffic toegevoegd.
Ga naar FAQ/ voor aankomende studenten en FAQ/ voor studenten.


Update 10-06-2020 I 16:40 English website>>

Voorzichtige herstart per 15 juni 

Zoals in ons vorige bericht aangegeven, is er in de maatregelen iets meer ruimte ontstaan binnen de wettelijke kaders voor de voorzichtige herstart van fysiek, niet online, onderwijs. We kunnen, op beperkte schaal, weer fysiek gebruik maken van onze faciliteiten voor examens en praktijkgericht onderwijs in werkplaatsen, studio’s e.d. Hoewel we er blij mee zijn dat er stappen zijn gezet in de richting van het hervatten van het onderwijs, zijn het echt maar kleine stappen.

Zo mogen we weer fysiek onderwijs aanbieden. Volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in het herstart protocol Hoger Onderwijs vanuit de overheid, mogen we maximaal 20% van onze gebouwencapaciteit gebruiken. Hoewel we daarmee nog lang niet op de ‘normale’ capaciteit zitten, biedt dit ons de mogelijkheid om examens op locatie af nemen, zowel eindexamens, als overgangs- en toelatingsexamens. Het is goed dat studenten en medewerkers elkaar weer kunnen ontmoeten. Vanzelfsprekend nog steeds in de 1,5m maatschappij regels, maar zelfs binnen de 20% regel zijn er mogelijkheden.

Nog steeds geldt: online wat online kan.

Verwachte druk op het OV

Vanwege de verwachte toename van het aantal mensen dat gebruik zal gaan maken van het OV, mag het hele onderwijs maximaal 20% van de reisbewegingen van vóór Corona veroorzaken. Dat betekent dat, in overleg met lokale partijen zoals gemeenten, andere instellingen en vervoerders, we proberen om tot praktische afspraken te komen. In het algemeen gebruikt elke instelling voorlopig daarom de regel dat we ook niet meer dan 20% van onze gebouwen capaciteit gebruiken om daarmee het OV zo min mogelijk te belasten.

Reizen

Voor iedereen geldt: mijdt zo veel mogelijk het OV. Kom lopend, op de fiets, laat je afzetten of kom met de auto (hoewel parkeren dan een issue zou kunnen worden).

Dus:

 • Reis alleen als dat echt nodig is.
 • Het dragen van een niet-medisch mondkapje is verplicht in onze bussen en treinen voor reizigers van 13 jaar of ouder.
 • Houd voldoende afstand in het voertuig en bij het in- en uitstappen.
 • Vermijd drukke (spits)tijden.
 • Volg de instructies in het voertuig.
 • Houd rekening met elkaar.

Reistijden

Het is niet de bedoeling dat studenten reizen in de spits. Daarom zijn wij ook gehouden aan tijden voor ons onderwijs: niet voor 11.00u starten en geen begin-/eindtijden van onderwijs tussen 15.00-20.00u.Tenzij daar lokaal duidelijke, afwijkende afspraken over zijn gemaakt. ArtEZ is samen met andere instellingen, gemeentes en vervoerders intensief in overleg om te kijken waar er speling zou kunnen zitten. Uiteraard melden we jullie dit zodra er meer mogelijk is.

Roosters en planning

Het is belangrijk dat we, bij de langzame herstart, alles goed gecoördineerd doen. Dit doen we samen. Dat betekent dat er per opleiding hard gewerkt wordt om een planning te maken, die afgestemd wordt met facilitaire zaken. Dit is om te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk door de gebouwen bewegen en de ruimtes tussendoor goed schoongemaakt kunnen worden. De hoofden van de opleidingen zullen contact opnemen met de studenten over de planning en wanneer zij weer op school worden verwacht.

Iedereen dient nog altijd aangemeld te zijn bij het betreden van de school en zich aan-en af te melden. Alleen aangemelde studenten en medewerkers kunnen de gebouwen betreden. Alleen zo kunnen we overzicht houden over het aantal mensen dat zich in de gebouwen bevinden.

Veiligheid

Vanzelfsprekend gelden voor deze gedeeltelijke herstart alle richtlijnen van het RIVM. Wij hechten veel waarde aan de gezondheid van onze medewerkers en studenten en doen er alles aan om binnen de richtlijnen van de RIVM een prettige en veilige omgeving te creëren. Facilitaire zaken heeft in de afgelopen periode heel hard gewerkt om duidelijke routes aan te brengen in de panden en voldoende handgel beschikbaar te stellen. Alle ventilatiesystemen zijn omgezet dat er externe lucht wordt aangezogen en lucht van binnen naar buiten wordt afgevoerd. Zo vindt er geen luchtcirculatie plaats. Daar waar dat niet mogelijk is voor luchtafvoer van machines worden deze tijdelijk niet gebruikt.

Op ons verzoek hebben Arbo deskundigen locaties bezocht om antwoord te geven op specifieke vragen over de RIVM richtlijnen voor bijvoorbeeld bij de werkplaatsen. Zij hebben ook naar de luchtinstallatie gekeken en ons in algemene zin gecomplimenteerd met de genomen voorzorgsmaatregelen. Vanzelfsprekend blijven we de ontwikkelingen volgen en doen we aanpassingen als inzichten veranderen.

De belangrijkste veiligheidsregel blijft nog altijd: heb je klachten, blijf thuis, laat je testen.

Doorkijkje naar 1 september

Het zal inmiddels duidelijk zijn: we werken steeds met en binnen de opgelegde protocollen en richtlijnen en daarbij zijn deze protocollen steeds ‘voor zo lang ze gelden.’ Het is niet te voorspellen hoe de ontwikkelingen rond het COVID-19 virus zullen gaan. Daarvoor is 1 september ook nog te ver weg. Er wordt landelijk gewerkt aan een protocol voor 1 september en ook binnen ArtEZ zijn we met de verschillende scenario’s bezig. Het is inmiddels wel duidelijk dat ‘terug naar de situatie van voor Corona’ op 1 september geen reëel scenario zal zijn. We houden rekening met ook dan nog steeds ernstige beperkingen. Hoe het er precies uit zal zien is nu nog niet te zeggen. Maar zoals we steeds doen: zodra er meer duidelijkheid is, houden we jullie op de hoogte.


Update 05-06-2020 I 17:16 English website>>

Nieuwe updates bij FAQ 

Er zijn updates geplaatst bij de FAQ's voor medewerkers en aankomende studenten (over NT2 examens).


Update 28-05-2020 I 14:12 English website>>

Financiële compensatie van collegegeld ook voor (internationale) studenten die het instellingscollegegeld betalen

Studenten die door de coronacrisis studievertraging oplopen, kunnen in aanmerking komen voor de onlangs vastgestelde compensatieregeling van de overheid. Inmiddels staat op de site van de Rijksoverheid dat deze regeling ook geldt voor internationale studenten die het instellingscollegegeld betalen. DUO zal de regeling uit gaan voeren. Op hun website staan de exacte voorwaarden: https://duo.nl/particulier/corona/geld-ov-studie-en-terugbetalen.jsp


Update 20-05-2020 I 12:15 English website>>

Beste studenten en staf, 

Graag praten we jullie bij over de meest recente ontwikkelingen, initiatieven en nieuwe maatregelen. Gisteren zijn door premier Rutte de nieuwe, verrsoepelende, maatregelen toegelicht. We zijn heel blij dat er nu gesproken wordt over een voorzichtige, langzame start van onze onderwijsactiviteiten. Als het allemaal goed blijft gaan met het beheersen van de uitbraak van het Corona virus, dan zouden we vanaf 15 juni weer gedeeltelijk mogen starten. We kunnen dan, op beperkte schaal, weer fysiek gebruik maken van onze faciliteiten voor examens en praktijkgericht onderwijs in werkplaatsen, studio’s e.d..

Het document met de precieze spelregels (Servicedocument) vanuit het ministerie verwachten we deze week, of in de loop van volgende week. Dan kunnen jullie aanvullende informatie verwachten. 

Veiligheid

Vanzelfsprekend gelden voor de langzame opstart alle richtlijnen van het RIVM. Wij hechten veel waarde aan de gezondheid van onze medewerkers en studenten en doen er alles aan om binnen de richtlijnen van de RIVM een prettige en veilige omgeving te creëren. Facilitaire zaken heeft in de afgelopen periode heel hard gewerkt om duidelijke routes aan te brengen in de panden en voldoende handgel beschikbaar te stellen. Het is daarnaast belangrijk dat iedereen zich registreert bij binnenkomst en zich afmeldt bij vertrek. Alleen samen kunnen we zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen.

Aanmelden en planning

Daarnaast is het belangrijk dat we, bij de mogelijke, langzame,  opstart, alles goed gecoördineerd doen. Dat doen we samen.. Dat betekent dat er per opleiding een planning gemaakt zal moeten worden, die afgestemd zal worden met facilitaire zaken. Dit is om te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk door de gebouwen bewegen en de ruimtes tussendoor goed schoongemaakt kunnen worden. De hoofden van de opleidingen zullen contact opnemen met de studenten over de planning en wanneer je weer op school wordt verwacht. Tijdens de langzame opstart is het overigens nog steeds niet toegestaan om zomaar naar de gebouwen van ArtEZ te komen. Alleen aangemelde studenten en medewerkers kunnen de gebouwen betreden.

Realiseren opstart

Het is nog niet zo eenvoudig om deze opstart te realiseren, omdat we ook in overleg zullen moeten treden met de openbaar vervoerbedrijven, gemeente en andere onderwijsinstellingen om zo overbezetting in het openbaar vervoer te voorkomen. Dit kan onder andere ook iets betekenen voor de uren dat wij onderwijs aan kunnen bieden. Het is niet ondenkbaar dat we hiervoor specifieke tijdslots toegewezen krijgen, waarbij de druk op in de spits reizen met het OV wordt verlaagd. We gaan in overleg met de plaatselijke OV bedrijven en de gemeentes om samen afspraken te maken over de reisbewegingen van onze studenten en medewerkers. Het is een complexe puzzel, maar zodra er meer helderheid over is, worden jullie geïnformeerd via de directeuren of de hoofden van de opleidingen en via onze Corona informatie pagina. Bij alle afwegingen gaat onze prioriteit naar examenstudenten, toelatingen en de studiemogelijkheden voor studenten die niet thuis kunnen studeren.

Thuiswerken blijft de norm

De langzame start gaat met name over ons onderwijs. Dit betekent dat we voor overige onderwijs-, onderzoeks-, en ondersteuningsactiviteiten vanuit huis blijven werken. We doen digitaal wat digitaal kan.

Het heeft allemaal wat voeten in de aarde, maar we zijn heel blij dat we weer voorzichtig kunnen beginnen.

Vragen over de huidige maatregelen:

We krijgen veel vragen over wat er binnen de huidige maatregelen wel of niet mogelijk is. Deze vragen gaan vaak over groepen kleiner dan 30 personen. Hieronder de antwoorden op de twee meest gestelde vragen:

 • Mag ik vanaf 1 juni ook weer studenten lesgeven als de groep kleiner is dan 30 personen?

Nee,  de richtlijn vanaf 1 juni (stap 2) is niet van toepassing op het hoger onderwijs, maar op horeca en culturele instellingen zoals musea, bioscopen en theaters. Wij mogen dus ook nog geen voorstellingen, exposities of concerten houden voor een klein publiek. Dit heeft onder andere te maken met de verwachte druk op het OV.

 •  Als veel contactberoepen weer mogen opstarten, kunnen opleidingen als dans en theater dan ook weer van start?

Nee, vanaf 11 mei (stap 1) mogen alleen kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures en fysiotherapeuten weer op afspraak werken. Er is geen uitzondering gemaakt voor het hoger onderwijs.

Compensatie studenten

Afgelopen vrijdag kwam via de NOS naar buiten dat studenten die voor de zomer hun diploma zouden halen, maar door de coronamaatregelen vertraging oplopen en zich na de zomervakantie opnieuw moeten inschrijven, drie maanden les- of collegegeld terugkrijgen. Daarbij gaat het om alle studenten die tussen september en eind januari hun mbo-, hbo- of universitaire diploma behalen. Dit is natuurlijk fantastisch nieuws. We weten nog niet hoe de afhandeling hiervan wordt vormgegeven, maar het lijkt er voor nu op, dat dit via DUO zal worden geregeld. Wat de consequenties zijn voor studenten die het instellingscollegegeld betalen, is nog niet helder, maar we blijven hier naar vragen in de landelijke overleggen. Zodra we meer weten, informeren we jullie. Voor nu verwijzen we naar de website van DUO.

ArtEZ Support Fonds

Inmiddels zijn er bij het ArtEZ Support Fonds 33 aanvragen binnen gekomen. Van deze aanvragen zijn er 27 gehonoreerd en daarvan is de betaling ook in gang gezet. We zouden graag onze studenten willen blijven ondersteunen totdat er weer voldoende bijbanen beschikbaar zijn.

Graag brengen we opnieuw dit fonds onder jullie aandacht. Er blijven nog steeds donaties binnen komen, maar vooralsnog nog niet genoeg. Veel studenten zitten zonder werk, dus zonder inkomsten om in hun levensonderhoud te voorzien. Wij willen ze graag helpen, dus: wil je bijdragen? Dan kan je een donatie doen of het fonds in je eigen netwerk (nogmaals) onder de aandacht brengen.

Webinar

ArtEZ host een aantal zeer interessante webinars; Crisis Education//Critical Education is een webinar georganiseerd door ArtEZ University of the Arts, om het omgaan met de digitale verschuiving in onze onderwijs- en leerpraktijken opnieuw te kaderen. Het nodigt experts, docenten, makers en kunstenaars uit om de inzet te verhogen en de focus te verleggen van onderwijs in crisis naar de behoefte aan kritisch onderwijs in de online ruimtes.

The Conversation Lab bestaat uit 9 asynchrone interactieve digitale invoersessies en live evenementen om een ​​gesprek op gang te brengen dat verder gaat dan de logistiek, organisatie en technische vraagstukken van digitalisering in connected learning.

Het eerste webinar  is al beschikbaar, het 2e en 3e volgen nog. De webinars zijn hier te vinden.

Module 1:
Videos available on Microsoft Stream: 8th of May
Synthesis session: 13th of May 16-17h CET 

Module 2:
Videos available 20th of May
Synthesis session: 26th of May 13-14h CET

Module 3:
Videos available: 28th of May
Synthesis Session: 3rd-5th of June (TBD) 

Namens het College van Bestuur, 

Marjolijn Brussaard 


Update 19-05-2020 | 20:35 English website>>

Voorzichtige herstart onderwijs

Goed nieuws dat het kabinet nu ook het hbo mogelijkheden geeft om praktijkonderwijs en toetsing vanaf 15 juni op onze locaties in te richten. Details over ons herstartprotocol volgen zo snel mogelijk. 


Update 18-05-2020 I 11:28 English website>>

Drie maanden collegegeld terug bij vertraging afstuderen

Hoewel er nu nog veel onduidelijk is over hoe en wanneer de compensatie bij de studenten terechtkomt, willen we toch vast dit goede nieuws delen:

https://nos.nl/artikel/2334002-drie-maanden-collegegeld-terug-bij-vertraging-afstuderen.html

https://www.duo.nl/particulier/corona/geld-ov-studie-en-terugbetalen.jsp

We houden jullie op de hoogte!


 Update 24-04-2020 I 17:47 English website>>

Update over aanvragen bij Studenten Support Fonds

Zeker in deze tijd kan het voor sommige studenten moeilijk zijn om rond te komen. Internationale studenten zijn soms volledig afhankelijk van een bijbaan om te voorzien in hun levensonderhoud. Voor die studenten, bij wie het water soms echt tot aan de lippen staat, is het Studenten Support Fonds opgericht. Medewerkers, leveranciers en een ieder die maar wil en kan, kunnen via dit fonds een bijdrage doen voor deze studenten.

Ben jij zelf een student met financiële problemen ten gevolge van de coronacrisis, dan kan je, onder bepaalde voorwaarden, een beroep doen op dit fonds. Kijk voor meer informatie bij FAQ voor studenten: geldzaken


Update 22-04-2020 I 14:40

Online Helpdesk en Online Floortalks voor medewerkers

Online helpdesk thuiswerken

Het coronavirus heeft ongetwijfeld ook op jou enorme impact. Op je werk. Op je dagelijks leven. Het is een compleet nieuwe situatie voor ons allemaal. Ben je op zoek naar tips en inspiratie voor het vinden van een prettig werkritme? Hoe zorg je ervoor dat de kinderen hun schoolwerk maken, de hond wordt uitgelaten en jijzelf in alle rust je werktaken gedaan krijgt? En dit alles ook nog onder gezonde omstandigheden. Heb je een vraag over bewegen, slaap, herstel, ontspanning, gezonde voeding, dynamisch werken of een goed balans tussen werken en vrije tijd? Een adviseur van Pim Mulier helpt je daar graag bij! Via 047 87 45 198 staan de experts voor je klaar. De helpdesk is op werkdagen van 8:00-18:00 uur te bereiken. Je kunt ook een mail sturen naar gezondthuiswerken@pimmulier.nl met je vraag of een verzoek om teruggebeld te worden. We streven ernaar binnen 1 werkdag antwoord te geven.

Floortalk Gezonde Thuiswerkdag

Het thuiswerken brengt veel veranderingen met zich mee. Vaste routines zijn onmogelijk en er wordt gezocht naar een nieuw evenwicht. Juist nu, in deze tijd, is het belangrijk om grip te houden en regie te voeren op je eigen vitaliteit. Hoe zorg je ervoor dat je fit en gezond blijft? Hoe zorg je voor een prettig werkritme onder gezonde omstandigheden, waarbij je al je werktaken gedaan krijgt? Hoe zorg je voor een goede balans tussen werk en vrije tijd? Tijdens de floortalk van Pim Mulier over gezond thuiswerken komen alle vragen en tips met betrekking tot beweging, slaap en herstel, voeding, ontspanning en dynamisch werken aan bod.

De floortalk is live te volgen op donderdag 14 mei om 14:00 uur en deze floortalk zal maximaal een half uur duren. In een vervolg op deze floortalk is het mogelijk om nog vragen te stellen.  

De floortalk is te volgen via de volgende link: Klik hier! 

Meivakantie

De meivakantie staat voor de deur. Mogelijk had je deze vakantie al vrij gepland, of zelfs een reis geboekt die nu niet door kan gaan. Als je verlof had ingepland tijdens de meivakantie, dan gaat dit gewoon door. Ook als een eventuele reis is gecanceld. Mocht je je verlof willen intrekken, dan is je leidinggevende niet verplicht die wens te honoreren. Sterker nog, we raden je van harte aan om vooral vakantie op te nemen, ook nu je daar een andere invulling aan moet geven. Werken tijdens deze bijzondere periode vergt vaak een grotere inspanning van ons en dus is rust pakken extra belangrijk.

Vriendelijke groet,
Afdeling P&O


Update 21-04-2020 I 19:48 English website>>

Persconferentie minister-president

Zojuist heeft de minister-president enige versoepelde maatregelen afgekondigd en de verlenging van de meeste maatregelen tot voorlopig 20 mei bevestigd. Evenementen zijn zelfs niet toegestaan tot 1 september. Er is vooralsnog geen versoepeling aangekondigd voor het hoger onderwijs. Echter vanavond, morgen en donderdag vindt er nog verder overleg plaats met de ministers en de Vereniging Hogescholen wat de maatregelen van vandaag betekenen voor het hoger onderwijs.

Mochten daar veranderingen in naar voren komen, dan houden we jullie, vanzelfsprekend, op de hoogte.


Update 21-04-2020 I 17:37

Nieuw platform Online Onderwijs voor docenten

Onderwijs & Kwaliteit heeft voor docenten een platform Online Onderwijs ontwikkeld. Alle didactische tips, achtergronden, voorbeelden en links over Online Onderwijs kun je hier vinden. Het doel van dit platform is om docenten ideeën aan te reiken voor online onderwijs.

Als je vastloopt in de didactiek of in de ICT dan denken O&K en ICT graag met je mee, bijvoorbeeld via Team AMA Didactics & ICT. Daar is ook dagelijks om 13.00 een spreekuur van O&K voor de didactiekvragen. Maar natuurlijk kun je ons ook zelf benaderen.

Het platform Online Onderwijs wordt dagelijks verder uitgebouwd. Je kunt je abonneren op de pagina dan krijg je een melding als er veranderingen zijn, hoe je dat moet doen lees je op het platform Online Onderwijs.

Heb je zelf een goed voorbeeld die je met je ArtEZ collega’s wil delen laat het ons weten via Onderwijs-kwaliteit@artez.nl

Direct naar Platform Online Onderwijs


Update 21-04-2020 I 12:03

Help een student in nood

Lieve studenten en medewerkers,
Zeker in deze tijd is het voor studenten moeilijk om rond te komen. Vooral internationale studenten zijn in de financiële problemen gekomen, ze zijn volledig afhankelijk van een bijbaan om te voorzien in hun levensonderhoud. Maar door de coronacrisis zijn deze bijbanen volledig opgedroogd. Met name voor de non-EU-studenten is dat een groot probleem. Zij hebben geen studiefinanciering en geen vanzelfsprekende thuisbasis in Nederland waarop zij kunnen terugvallen. En naar huis reizen is moeilijk of soms zelfs onmogelijk. Heb je interesse om studenten in financiële nood te helpen? Vanaf vandaag is het mogelijk om een donatie te doen.

Student Support Fonds

De roep van deze groep studenten komt hard binnen bij ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Bij opleidingen, individuele studenten en medewerkers. Het instituut raakt hierdoor in de knel, want ArtEZ wil niks liever dan deze studenten op de één of andere manier ondersteunen, maar de wetgeving verbiedt om onderwijsgelden en collegegelden in te zetten voor het ondersteunen in het levensonderhoud van studenten. ArtEZ  heeft daarom besloten een Student Support Fonds in het leven te roepen voor studenten die door de coronacrisis en de genomen (overheids)maatregelen in de financiële problemen zijn gekomen. Met het Student Support Fonds wil ArtEZ een bescheiden, maar zeer belangrijk bedrag geven om de acute financiële nood van studenten te verlichten. Iedereen die onze studenten wil te helpen, kan een donatie doen. Het gedoneerde geld gaat direct naar het fonds en komt volledig ten goede aan het levensonderhoud van onze studenten.

Hoe kan ik doneren?

Klik op doneer
vul een bedrag in en kies Betaling starten.

ANBI

ArtEZ heeft ANBI status

De Stichting ArtEZ is erkend als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Giften van donateurs zijn van harte welkom. Dankzij deze ANBI-status gelden er fiscale en financiële voordelen ten aanzien van schenk- en erfbelasting, vennootschaps- en inkomstenbelasting.

Aanvullende informatie:

- ANBI gegevens ArtEZ
- Overzicht belastingvoordelen bij giften aan een ANBI.
- ANBI register belastingdienst (zoek op ArtEZ)


Update 09-04-2020 I 17:53 English website>>

Videobericht van Maarten Bremer (ENG)

Nieuw videobericht van Maarten Bremer, lid College van Bestuur ArtEZ.


Update 07-04-2020 I 12:17 English website>>

OPSCHORTEN COLLEGELD: LEES MEER OF, EN HOE, JE DIT KUNT AANVRAGEN

Vanwege de coronacrisis raakt een toenemend aantal studenten in de financiële problemen. Dit betreft vooral buitenlandse studenten, omdat zij geen vanzelfsprekende thuisbasis in Nederland hebben waarop ze kunnen terugvallen en het reizen moeilijk of zelfs onmogelijk is. Voor het voorzien in hun levensonderhoud zijn ze in soms volledig afhankelijk van een bijbaan die nu, als gevolg van de overheidsmaatregelen, is weggevallen.  

De roep van deze groep studenten komt hard binnen bij ArtEZ. Bij opleidingen, individuele studenten en medewerkers. Het instituut raakt hierdoor in de knel, want ArtEZ wil niks liever dan deze studenten op de één of andere manier ondersteunen, maar de wetgeving verbiedt om onderwijsgelden en collegegelden in te zetten voor het ondersteunen in het levensonderhoud van studenten. Daarnaast is het kwijtschelden van collegegeld niet toegestaan. We zijn op landelijk niveau hard bezig om meer financiële ondersteuning te regelen voor studenten. Dit is helaas een traag proces waar onze studenten niet direct mee geholpen zijn.

Wat kan en gaat  ArtEZ doen? 

 Studenten die in de problemen komen door de gevolgen van de Corona maatregelen, willen we graag tegemoetkomen. Als je meldt bij de decaan dat je financieel in de problemen komt, buiten jouw schuld én als gevolg van de coronacrisis, bijvoorbeeld door het wegvallen van inkomen uit een bijbaan of het niet meer kunnen ontvangen van geld uit thuisland. Dan kan je, onder bepaalde voorwaarden, aanvragen het innen van je collegegeld op te schorten. Het decanaat geeft je gegevens door aan de boordelingscommissie, die zorgt voor afweging, financiële afhandeling en registratie. Vanzelfsprekend wordt jouw aanvraag, net als je gegevens, vertrouwelijk behandeld.

 Wil je weten of je in aanmerking komt voor het opschorten van je collegegeld? Ga dan naar de rubriek Geldzaken op de pagina FAQ voor studenten.


Update 07-04-2020 I 11:35 English website>>

Videobericht van Marjolijn Brussaard (NL)

Nieuw videobericht van Marjolijn Brussaard, Voorzitter College van Bestuur ArtEZ.


Update 01-04-2020 I 13:14 English website>>

Beste studenten en medewerkers,

Zoals eerder met jullie gedeeld, heeft de minister-president vorige week laten weten dat alle evenementen tot 1 juni werden geschrapt. Hoewel het dan voor de hand zou liggen dat het ook zou betekenen dat het fysieke onderwijs tot die tijd ook geschrapt zou worden, heeft de regering er een extra week voor nodig gehad om tot communicatie met meer specifieke maatregelen te komen met onderliggende data. Nu heeft de minister-president aangekondigd dat de eerder gecommuniceerde datum van 6 april is verlengd naar 28 april. Voor ons betekent dat opschorting van het onderwijs, op locatie tot en met 1 mei, vanwege de meivakanties. Helaas zijn de uitspraken tot nu toe niet specifiek voor het Hoger Onderwijs. Wij zijn hierover opnieuw met het ministerie OCW over in overleg. We houden jullie op de hoogte.

Sommige universiteiten en hogescholen hadden, op basis van de berichtgeving van vorige week, al een voorschot genomen op verlenging van het opschorten van het fysieke onderwijs. Voor het kunstonderwijs is het echter een veel complexer en ingrijpender besluit. Uitstel tot 28 april leidt tot ingrijpende aanpassingen in het studie en examenprogramma. Onze primaire zorg is steeds het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden in een heel andere vorm dan we gewend zijn. Dat is niet heel makkelijk en vraagt het veel van ons allemaal. ArtEZ heeft besloten de maatregelen van de regering over te nemen. De voorlopige einddatum van de huidige maatregelen is gezet op 28 april.

We herhalen nog even een eerdere boodschap; tot die tijd zullen er geen onderwijsactiviteiten in de gebouwen van ArtEZ plaats hebben. Veiligheid en gezondheid staan voorop. Er wordt landelijk onderzocht, met goedkeuring van het RIVM, of er maatregelen mogelijk zijn, waardoor individuele studie activiteiten mogelijk zouden kunnen zijn. Op basis van dit landelijk, door het RIVM goedgekeurd protocol, zouden we dan kunnen kijken óf en hoe ArtEZ hier eventueel mee om kan en wil gaan. Als we besluiten om het protocol toe te passen dan is het op vrijwillige basis van betrokken, benodigde staf, waarbij, zoals gezegd; veiligheid gewaarborgd moet kunnen worden. Nu is het nog te prematuur om daar verder een voorschot op te nemen. We houden jullie op de hoogte van dit proces. 

De beslissing van vandaag lag min of meer in de lijn der verwachting. De afgelopen week is er door iedereen hard gewerkt om met een helder plan van aanpak te komen voor alle opleidingen, indien dit besluit er zou komen. We zijn al een heel eind gekomen in de analyse en ontwikkeling van (alternatieve) lesvormen om de ontwikkeling van de competenties, zoals beschreven in de OER, in alternatieve vorm aan te kunnen blijven bieden. Daarmee zijn echt niet alle mogelijke hindernissen opgelost of helder in kaart, maar we hebben goede stappen kunnen zetten. Blijf dus goed in contact met je opleiding voor verdere informatie.

We beseffen ons dat dit onrustige tijden zijn, met veel onzekerheden. Achter de schermen wordt er door heel veel mensen heel hard gewerkt om alle studenten zo goed mogelijk door dit collegejaar heen te loodsen. Niet overal is een pasklaar antwoord op, maar heb vertrouwen. In jezelf, elkaar en ons.

Er komt natuurlijk een dag dat wel allemaal weer studeren en werken op ArtEZ. Ik zie er naar uit om jullie allemaal weer te zien en te ontmoeten. Tijden van sociale afzondering leiden tot contemplatie, vragen en afwegingen, tot fundamentele en existentiële vragen over onderwijs en werk. Dat gesprek willen we voeren als we elkaar weer echt zien, maar denk er vast over na. Wat zijn de nieuwe ideeën en visies die we opdoen in deze tijd en hoe gaan we daarmee aan het werk terwijl we af willen maken waar we dit jaar met zo veel passie aan begonnen zijn. Interessante vragen voor nu en straks. 

Namens het College van Bestuur, 

Marjolijn Brussaard 


Update 01-04-2020 I 11:00

Persconferentie minister-president Rutte in beeld

Infographic persconferentie 31-03-2020
Bron: Getting the Picture


Update 31-03-2020 I 12:30 English website>>

Gebruik van de mediatheek tijdens de schoolsluiting

Tijdens de sluiting van de school wil de mediatheek zoveel mogelijk diensten en ondersteuning aanbieden. In onze handleiding voor studenten lees je meer over de mogelijkheden.

Al het materiaal dat je in de mediatheek hebt geleend, kun je lenen totdat de mediatheek weer opengaat. Wij rekenen GEEN boetes voor materiaal dat eerder ingeleverd had moeten worden.  We houden je via diverse kanalen op de hoogte als er tussentijdse wijzigingen zijn. Via e-mail, ELO & Facebook.

Ben je bezig met je scriptie of onderzoek en heb je hulp nodig, laat het aan ons dan weten. We willen je graag digitaal ondersteunen!

Blijf gezond en pas op elkaar!

Marie-Louise Moonen
Hoofd mediatheek ArtEZ 


Update 31-03-2020 I 12:16

Bericht voor docenten en medewerkers: denk goed na over het gebruik van Zoom

Het gebruik van Zoom brengt diverse veiligheids- en privacy risico's met zich mee. Zoom heeft meerwaarde bij online werkvormen waar je 5 studenten of meer permanent tegelijkertijd in beeld wilt zien (in mozaiekview). Als dat niet nodig is, gebruik dan Teams, dat geen van onderstaande risico’s heeft.

Als je begint met een Zoomsessie, meld dan het volgende aan studenten:

 • Sluit allemaal je e-mail af. Zoom kan e-mail meelezen als je je e-mail open hebt staan tijdens een Zoom sessie. Nog beter is dat je Zoom doet op 1 apparaat en de rest van digitale werk op een ander apparaat.
 • Wees je ervan bewust dat Zoom je e-mailadres, je naam, je apparaat type en je IP adres op slaat. Zoom verkoopt deze informatie door aan derden. Je kunt dus spam krijgen op je ArtEZ e-mail adres. Dat is helaas niet te voorkomen
   
  Meer informatie over thuiswerken vind je op het ArtEZ Office 365 platform.

Update 30-03-2020 I 17:35 English website>>

Videobericht van Marjolijn Brussaard (NL)

Nieuw videobericht van Marjolijn Brussaard, Voorzitter College van Bestuur ArtEZ.


Update 26-032020 | 18.15 English website>>

Beste studenten en medewerkers,  

Het zijn onzekere tijden, waarin we enerzijds proberen het belang van onze studenten, medewerkers en partners voorop te stellen en anderzijds te maken hebben met richtlijnen vanuit de rijksoverheid.  

Afgelopen maandag heeft minister-president Mark Rutte laten weten dat alle evenementen tot 1 juni zijn geschrapt. Het ligt voor de hand om te denken dat dat betekent dat ook het fysieke onderwijs tot die tijd geschrapt wordt. Echter, de regering heeft de sector laten weten dat daarover pas dinsdag 31 maart een besluit wordt genomen.  

Sommige universiteiten en hogescholen (ook in onze steden) hebben al een voorschot genomen op dat besluit en aangekondigd dat ze tot begin juni gesloten blijven en enkel online onderwijs aanbieden. Voor de kunstopleidingen is dat een veel minder eenvoudig besluit: veel van onze opleidingen kunnen niet zonder fysiek of groepsonderwijs, in studio’s of werkplaatsen. Uitstel tot 1 juni leidt dan ook tot ingrijpende veranderingen in het studie en examenprogramma’s. Als we toch eerder (een deel van) het onderwijs mogen opstarten, zou dat de impact verminderen. Daarom wachten wij het besluit van de regering dinsdag aanstaande af.  

Natuurlijk zijn we ondertussen met zijn allen volop bezig om per opleiding scenario’s uit te werken. Alle hoofden van opleidingen zijn op dit moment in kaart aan het brengen waar we nu staan, wat gaat door en goed en wat kan nu niet (denk aan lessen maar ook examens, eindexamens, finals en toelatingen & audities); Wat kunnen we bieden als de sluiting wel tot 1 juni duurt? Hoe kunnen we dan de impact voor de verschillende studentgroepen beperken, wat is haalbaar, wat heeft prioriteit en welke out-of-the box oplossingen zijn er mogelijk? Dat verschilt overigens sterk per opleiding.  

We werken nauw samen met de examencommissie en houden de MR goed op de hoogte. Bij het maken van plannen voor de opleidingen worden ook de opleidingscommissies betrokken uiteraard. De directeuren houden contact met de deelraad en vice versa. Onze scenario’s bespreken we ook op verschillende niveaus met de collega-instellingen in het land, zodat we bijvoorbeeld gezamenlijk een verzoek bij de minister kunnen indien om regelgeving te verruimen.  

Daarnaast onderzoeken we samen met de andere kunsthogescholen (en in overleg met het RIVM) of het mogelijk is om onze werkplaatsen en oefenruimtes beperkt open te stellen, als we tot 1 juni gesloten moeten blijven. Dat zal dan gaan om individueel bezoek gedurende een korte periode, niet om groeps- of onderwijsactiviteiten of het werken in je atelier. Het is nog verre van zeker of dit toegestaan zal zijn, maar we werken eraan.  

We merken dat er veel onrust ontstaat, door berichten op social media, in het nieuws en van andere hogescholen. Wij vinden het belangrijk om onze eigen weg te kiezen, in nauwe afstemming met enerzijds de directeuren en medezeggenschap en anderzijds de andere (kunst)hogescholen in Nederland. Autonoom en samen, voor elkaar zorgen, elkaar helpen en in contact blijven is iets wat ArtEZ hoog in het vaandel heeft staan. Wij proberen ook jullie daarin zo goed mogelijk te blijven informeren: de meest recente informatie is altijd te vinden op de website.  

Er zullen allerlei vragen naar boven komen, blijf die stellen volgens de bekende kanalen. We hebben niet overal direct antwoord op omdat dit een situatie van overmacht is die nog nooit is voorgekomen. Wij zijn dag en nacht bezig, ook op landelijk niveau binnen het bestuur van de Vereniging Hogescholen en binnen de sector om zaken op te lossen, aan te passen en te voorzien. Helderheid in een einddatum van deze COVID-19 coronacrisis kunnen we helaas niet geven, ons zo goed mogelijk voorbereiden op de scenario’s wel. We komen na het besluit dinsdag zo snel mogelijk met een nieuwe mededeling over het vervolg.  

Stay cool & stay safe and take care. 

Marjolijn Brussaard
Voorzitter College van Bestuur ArtEZ


Update 24-03-2020 I 08:44 English website>>

Gisteren kondigde de regering nieuwe maatregelen aan om de verdere verspreiding van COVID-19 het coronavirus te voorkomen. Daarin werd de datum 1 juni genoemd. We zijn hard bezig om met de minister van OCW te bepalen wat dit betekent voor het onderwijs op de Hogescholen. Als we dicht moeten blijven heeft dat veel consequenties voor studeren, examens en finals. We gaan vandaag verder met de besprekingen en houden jullie via de website op de hoogte van de uitkomsten.

Met hartelijke groet,

Marjolijn Brussaard
Voorzitter College van Bestuur ArtEZ.


Update 23-03-2020 I 15:59 

Videobericht van Marjolijn Brussaard (NL)

Nieuw videobericht van Marjolijn Brussaard, Voorzitter College van Bestuur ArtEZ.


Update 22-03-2020 I 18:39 English website>>

Update FAQ's

Kijk bij de FAQ’s voor de meest recente veel gestelde vragen. Onder andere over het hanteren van de 80% aanwezigheidsnorm en het Bindend Studie Advies.


Update 19-03-2020 I 21:00 English website>>

 

Bindend studieadvies voor studenten uitgesteld bij vertraging door coronavirus 

Studenten die niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar. Dit heeft minister van Engelshoven (OCW) afgesproken met de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen (VH) en studentenorganisaties ISO en LSVb. Daarnaast wijst de minister op de financiële regelingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarmee studenten hun lening tijdelijk zouden kunnen verhogen. Waar nodig biedt DUO maatwerk. 
 
ArtEZ zal deze richtlijnen omarmen en hier zo snel mogelijk concreet invulling aan geven. 
 
Naar bericht Rijksoverheid


Update 19-03-2020 I 14.33

Hoe maak je van je huis een goede thuiswerkplek? Krijg persoonlijk advies over thuiswerken

Nu iedereen noodgedwongen zoveel mogelijk vanuit huis moet werken, willen we medewerkers graag de e-learning ‘Slimmer thuiswerken’ aanbieden.

Tijdens de e-learning leer je hoe je een optimale thuiswerkplek inricht. Adviezen op het gebied van gebruik en instellingen van meubilair, werkwijze en hulpmiddelen komen allemaal aan bod. Je kunt zelfs persoonlijk advies krijgen via een live videocontact met een adviseur van TIGRA die deze e-learning heeft ontwikkeld. Op deze manier kan je thuiswerkplek direct beoordeeld worden. 

Vraag hier de e-learning aan:

Website e-learning Thuiswerken

Heb je aanvullende vragen? Neem dan contact op met de afdeling P&O,  te bereiken op telefoonnummer 026 – 35 35 581 of peno@artez.nl


Update 18-03-2020 I 17:12

Nieuw: veelgestelde vragen en antwoorden voor alumni 

Ook in de cultuursector zijn de gevolgen van het Corona-virus niet te overzien. Kunstenaars en ZZP-ers, waaronder ook veel ArtEZ alumni hebben nu ineens geen inkomen meer. Bij de FAQ voor alumni zijn tips te lezen en links te vinden naar speciaal geopende websites hiervoor. Deze pagina wordt bij nieuwe ontiwkkelingen geupdate.

Naar FAQ alumni


Update 17-03-2020 I 10:01 English website>>

Iedere dag online spreekuur over online leren voor medewerkers 

Vanaf nu wordt elke werkdag een online spreekuur georganiseerd over online leren. Van 13.00 tot 14.00 zullen vragen gesteld kunnen worden over de Didactiek van online leren en van 14.00 tot 15.00 over de ICT van online leren. Alle vragen zijn welkom, we zullen ze niet allemaal kunnen beantwoorden maar gaan zeker op zoek naar het antwoord.

De spreekuren die we Ask Me Anything – Online leren hebben genoemd vinden plaats in Teams. De vragen die vaak gesteld worden zullen opgenomen worden in een FAQ.

Ga naar:

Ask me Anything- Didactics and ICT


Update 16-03-2020 I 16:24 English website>>

Video van Marjolijn Brussaard (EN)

Check out a new video message from Marjolijn Brussaard, President of the Executive Board ArtEZ. In this message, you will not only find care and support, but also some practical tips. 


Update 15-03-2020 I 20:21 English website>>

Laatste update voor medewerkers

De regering heeft besloten om alle onderwijsinstellingen te sluiten t/m 6 april. Dat is een week langer dan oorspronkelijk, ook door ons, was afgekondigd. Dat betekent dat we vanaf maandag 16 maart de gebouwen van ArtEZ sluiten behalve voor hen wier aanwezigheid strikt noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerkers die het online-leren ondersteunen die de veiligheid en ICT-systemen waarborgen en ingerichte crisisteams. Dat betekent dat, tenzij je bericht ontvangt van je leidinggevende je thuis aan het werk gaat.

Lees meer bij de veelgestelde vragen voor medewerkers


Update 15-03-2020 I 18:13

Sluiting scholen verlengd

Zojuist heeft de minister bekend gemaakt dat het onderwijs in Nederland tot en met maandag 6 april is gesloten.  Dat is dus een week langer dan eerder werd gecommuniceerd.


Update 15-03-2020,15.08u

Studenten in buitenland worden opgeroepen naar huis te komen

Omdat de ontwikkelingen zo snel gaan rond het covid-19 coronavirus is er op dit moment al van en naar verschillende landen geen vliegverkeer meer mogelijk is. Daarom heeft het College van Bestuur van ArtEZ vandaag haar studenten die in het buitenland zijn voor hun opleiding, met klem verzocht naar huis te komen.

Zie ook meest gestelde vragen


Update 13-03-2020, 14:30

Staking onderwijsactiviteiten


Beste collega’s en studenten,

 Het College van Bestuur heeft besloten om vanaf morgen, 13-03-2020 tot 31-03-2020 de onderwijsactiviteiten geen doorgang te laten vinden. Dit is in lijn met de maatregelen die het kabinet vandaag heeft genomen, zoals vanavond gepubliceerd in de kamerbrief.

We begrijpen dat we vanwege de nieuwe maatregelen een fase in gaan die ons onderwijs en onderzoek raakt. We werken aan het oplossen van mogelijke knelpunten die kunnen ontstaan door deze maatregelen en kijken daarbij naar alle activiteiten en processen van ArtEZ, zowel in het onderwijs, het onderzoek als in de bedrijfsvoering.

Uiteraard staat de gezondheid en veiligheid van onze studenten en medewerkers daarbij voorop, daarom vragen we jullie ook om nadrukkelijk om de richtlijnen van het RIVM en het kabinet te volgen. Stages buiten onze gebouwen kunnen, met inachtneming van de richtlijnen, wel doorgang vinden.

Concreet betekent dit dat wij over gaan tot een zgn. ‘zachte sluiting’; morgen zijn de gebouwen alleen toegankelijk voor studenten om werk waar zij aan door willen werken, instrumenten en bezittingen op te halen. Vanaf morgen, 13-03-2020 om 17.00u worden studenten geweerd uit onze gebouwen.

Voor iedereen die geen les geeft blijven de gebouwen open om het andere werk niet te laten stagneren. In overleg met je afdeling en je leidinggevende kan je thuiswerken als je werkzaamheden dat toelaten. De leidinggevenden gaan dit morgen met jullie verder afstemmen. De hoofden houden nauw overleg met hun directeur en het crisisteam komt regelmatig bij elkaar.

Tot slot: van ons allemaal worden nu extra inspanningen en aanpassingen gevraagd. We zijn er van overtuigd dat we samen, in goede samenwerking en in goed overleg in staat zijn om de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor ArtEZ goed te managen.

Voorlopig zullen we jullie via e-mail op de hoogte houden en we zullen de informatie op de website regelmatig updaten, afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen. Als je vragen hebt, dan kan je contact opnemen met je leidinggevende en je opleiding.

Het College van Bestuur,

Marjolijn Brussaard, Maarten Bremer, Nishant ShahUpdate 09-03-2020

Nieuwe maatregel RIVM.  Stop met handen schudden
Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er komt nu een nieuwe maatregel bij. Sinds maandagavond 9 maart 2020 wordt ook opgeroepen om geen handen meer te schudden.

Meer informatie Rijksoverheid.nl


Update 08-03-2020

Noord Brabant
Het RIVM heeft vrijdag een nieuwe richtlijn uitgegeven voor de provincie Noord-Brabant. Het RIVM vraagt een ieder met verkoudheidsklachten de sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Aanleiding hiervoor is dat het RIVM de verspreiding van het virus wil vertragen. Het is dus een voorzorgsmaatregel die specifiek geldt voor de provincie Noord-Brabant omdat hier een klein aantal gevallen zijn, waarvan de link naar Italië niet helemaal helder is. Bijna alle andere gevallen zijn terug te voeren naar de Italiaanse oorsprong. ArtEZ volgt steeds de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Woon je dus in de provincie Noord-Brabant, en heb je verkoudheidsklachten als hoesten en koorts, willen we je vragen om vanuit huis te werken en te studeren. Het is dus verstandig om nu vast te kijken hoe je dat het beste kunt organiseren en welke creatieve oplossingen kunnen worden gerealiseerd om studievoortgang en het werk zo veel mogelijk te kunnen waarborgen.

Als je te ziek bent om te werken, gelden de normale ziekmeld procedures.

Voor de overige regio’s geldt het eerder afgegeven advies: Alleen wie de afgelopen twee weken in een land is geweest met een grote virusuitbraak (zoals China, Zuid-Korea, Iran of Italië) of wie direct contact heeft gehad met een patiënt in die periode, én klachten vertoont, wordt gevraagd telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

Evenementen en open dagen
Er is op dit moment geen aanleiding of richtlijn vanuit de instanties om evenementen of open dagen te cancelen. Ook hierin volgt ArtEZ het landelijke beleid en zullen de meeste van onze geplande evenementen gewoon doorgang vinden. In sommige specifieke gevallen kan een opleiding beslissen om een evenement uit te stellen tot een later tijdstip in de hoop dat het coronavirus tegen die tijd op zijn retour is. Bijvoorbeeld in het geval van een grote internationale doelgroep waarbij reizen op dit moment problematisch zou kunnen zijn. Dit wordt evenement specifiek door de opleiding bekeken.

Vragen
Heb je nog vragen? Het RIVM heeft een informatienummer beschikbaar voor alle vragen: 0800-1351.Update 01-03-2020

Einde van de vakantie in Arnhem
Er zijn veel vragen van studenten en medewerkers over collega’s en studenten die op vakantie zijn geweest de afgelopen week. Hierin zullen we het landelijke protocol van het RIVM volgen. 

De kans is groot dat wie nu last heeft van verkoudheid of koorts, slechts een gewoon verkouden is of een ander griepvirus heeft. Alleen wie de afgelopen twee weken in een land is geweest met een grote virusuitbraak (zoals China, Zuid-Korea, Iran of Italië) of wie direct contact heeft gehad met een patiënt in die periode, wordt gevraagd telefonisch contact op te nemen met de huisarts. 

Voor alle studenten en medewerkers die op vakantie zijn geweest geldt; als je niet op vakantie bent geweest naar één van de risico gebieden, geen gezondheidsklachten hebt én niet in aanraking bent geweest met een met het coronavirus besmette patiënt, dan is er geen elke reden om niet je dagelijkse activiteiten voort te zetten. Je bent dan dus ook gewoon welkom op ArtEZ.

Wel op vakantie geweest naar een risico gebied?
Hierin volgen we nauwlettend de aanwijzingen van het RIVM die luiden als volgt: Als je geen gezondheidsklachten hebt, ben je ook gewoon welkom bij ArtEZ, want pas bij het krijgen van symptomen lijken patiënten ook besmettelijk te zijn.

Als je in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied toch (geringe) gezondheidsklachten krijgt (luchtwegklachten zoals hoesten eventueel in combinatie met koorts) kom dan niet naar ArtEZ. Blijf thuis tot je telefonisch contact heb gehad met je huisarts of de GGD. Neem hierbij het zekere voor het onzekere en meld de potentiele besmetting zo snel mogelijk telefonisch of per mail aan je opleiding. 

Onder risico gebieden verstaan we op dit moment de volgende gebieden: China (inclusief Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid-Korea, Iran, de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië. 

Het protocol van ArtEZ vindt je hier


Update 25-02-2020

Studenten en medewerkers met plannen om te reizen, krijgen het advies om je te houden aan het reisadvies van Buitenlandse zaken. Wat je hier kan vinden. Ook wie net is teruggekeerd uit een land waar het virus onlangs is aangetroffen en zich zorgen maakt, kan het beste de adviezen van de RIVM volgen. 

Medewerkers en studenten kunnen met vragen, opmerkingen of voor het delen van zorgen terecht bij hun leidinggevende, slb-er of de decaan. Zij zijn op de hoogte van het protocol

1. Reizen
Voor uitgaande en inkomende reizen is het beleid van ArtEZ dat wij ons houden aan het reisadvies van Buitenlandse zaken. Wat je hier kan vinden. Check dus goed vooraf het reisadvies. Waarbij:
Rood = niet reizen
Oranje = niet reizen
Geel = Risico analyse maken
Groen = reizen
Daarnaast is het van belang dat de reiziger zich houdt aan het reisprotocol van het land waaruit vertrokken wordt.
Voorbeeld van een risicoanalyse bij inkomende student uit ‘geel’ gebied:
- Hoe is de situatie daar?
- Is er sprake van quarantaine?
- Is er contact met mensen die besmet zijn?
- Hoe is het in de naaste omgeving? Ouders, familie?
- Wordt er veel gebruik gemaakt van het OV?
Bij inschatting dat het risico laag is en de reiziger het land mag verlaten, dan mag er ook worden ingereisd. Dit sluit aan bij het landelijke beleid van de RIVM en BUZA

2. Besmetting
In het geval van een mogelijke besmetting, komt de persoon niet naar ArtEZ en sluit zich thuis af tot er contact is geweest met artsen of GGD. Neem hierbij het zekere voor het onzekere.

Hoe herken je de symptomen? In dit filmpje wordt het goed uitgelegd: https://nos.nl/video/2324805-hoe-gevaarlijk-is-het-coronavirus.html

Voor de helderheid lijkt het belangrijk te vermelden dat een ‘gewone’ griep meer dodelijke slachtoffers kent dan het Corona virus. Slechts 2% van de mensen met het virus overlijden en dat zijn vaak ook mensen met een kwetsbare gezondheid. Dus ook bij een mogelijke besmetting, is het niet nodig om direct te paniekeren.

Toch nog vragen?
De rijksoverheid heeft een pagina met de meest gestelde vragen en een algemeen telefoonnummer voor vragen over het coronavirus: 0800-1351