Naar overzicht
Naar overzicht

Inspiratiedag internationalisering

Inspiratiedag internationalisering
3 jul 2017
3 jul 2017
Zwolle
Inspiratiedag internationalisering

In het onderzoek, dat Lex Prinzen verricht in opdracht van de ArtEZ academie voor theater en dans, zoekt hij naar bijzondere en inspirerende voorbeelden van docenten theater buiten onze  landsgrenzen en de toepassing van het vak Docent Theater in andere culturen. Daarnaast onderzoekt hij invloeden vanuit andere culturen op het vak. Hij veronderstelt dat de opleiding en het beroepsbeeld dat zij hanteren, zich nadrukkelijk richt en geënt is op de traditionele Nederlandse kunst-educatieve traditie. En hij verwacht dat het verder openen van interesse in, het verbinden met en het engageren met werelden die buiten de landgrenzen liggen en de werelden die binnen de landsgrenzen zijn of komen, mogelijkheden en betekenissen van het beroep Docent Theater versterkt vergroot en actualiseert.

Inspiratie dag in 2017  Internationalisering

Aangezien het onderzoek meer praktisch en minder theoretisch van aard is, zal de invulling van de inspiratiedag vooral uit doen, ontmoeten, werken, experimenteren, maken en delen, bestaan. Het programma richt zich op studenten, oud studenten en docenten van de opleidingen Docent Theater, professionals in de kunsteducatie en geïnteresseerden in culturele diversiteit in het onderwijs.

Programma

9.00 uur               Welkom

 9.15 uur              Start  workshop Maarten Bootsma en MEZRAB

12.15 uur            Pauze

13.00 uur            Carrousel – ervaringen buitenland stages

13.45 uur            Start  workshop Maarten Bootsma en MEZRAB*

16.45 uur            Gezamenlijke afsluiting

(*deelnemers volgen beide workshops en wisselen na de pauze)

 

 

Workshop – Maarten Bootsma; docent en theatermaker, afgestudeerd 1985 in Kampen. Hij richtte in 2008 THOT Worldwide op naar aanleiding van een vraag uit Ghana om een voorstelling te maken.  Het thema was seksueel misbruik, een belangrijk probleem in Ghana. Oeganda volgde snel; momenteel zijn er in Oeganda vijf groepen die werken volgens dit concept met vier verschillende verhaallijnen. Onderwerpen zijn seksueel misbruik (met AIDS voorlichting), huiselijk geweld, kindermisbruik en  corruptie in relatie tot armoede. Bijzonder is dat de spelers zelf slachtoffers zijn geweest van gelijksoortige situaties. Het effect van deze voorstellingen is dat moeilijk bespreekbare thema’s bespreekbaar worden, trauma’s gezien, erkend en gekanteld worden en er een verandering in denkwijze plaatsvindt. Slachtoffers, omstanders en daders komen met elkaar in gesprek.

Daarnaast heeft THOT Worldwide een bijzonder verdienmodel voor de Afrikaanse acteurs en medewerkers ontwikkeld. Je kunt ze sponsoren met een Aloë Vera plant of een geit!

 

Tijdens de workshop van Maarten

- Verzamelt iedereen onder de boom zoals in Afrika

- Je maakt kennis met de vier uitgangspunten van Maarten

- Je neemt deel aan de THOT methodiek.

 

 

Workshop – Sahand Sahebdivani en Farnoosh Farnia ; de oprichters van  Storytelling centrum MEZRAB Mezrab  en de Mezrab Storytelling School in Amsterdam . Vanuit hun Iraanse cultuur mistten zij in Nederland de traditie van het verhalen vertellen. Zij richten MEZRAB op ; een sociale ontmoetingsplaats waar storytelling als kunstvorm centraal staat. Diversiteit was niet het uitgangspunt; maar vanuit het creëren van een thuishaven waar niet westerlingen zich ook thuis kunnen voelen. Hier bleken Amsterdammers met andere culture achtergronden ook behoefte aan te hebben; De durf en lef om iets te doen buiten de geleverde kaders en de risico’s van het Nederlandse kunstlandschap en haar bureaucratie.

In de workshop onder leiding  Farnoosh en Sahand komen drie elementen ruim aanbod.

- Je neemt kennis van de ontstaansgeschiedenis van Storytelling van MEZRAB

- Je ondergaat de introductie van storytelling als kunstvorm,

- Je werkt op de vloer met Storytelling.

 

 

Lunch carrousel

Tijdens de lunch pauze zullen studenten van de opleiding docent theater hun stage-ervaring etaleren, vertellen en toelichten. Zij hebben in het afgelopen studiejaar stage gelopen in Duitsland, België, Suriname, Curaçao, Oeganda, Bali.

 

Opgeven kan via het reserveringsadres, onder vermelding van voornaam en achternaam;

Reserveren.theater.zwolle@artez.nl

Deel dit