Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Kom naar de boekpresentatie van 'Kunst en de zin van het bestaan' op de RAT-dag 29 november!

Kom op dinsdag 29 november luisteren en vragen stellen tijdens de boekpresentatie van Kunst en de zin van het bestaan in Zwolle! ArtEZ docent filosofie Wendy Janssen gaat in gesprek met auteur Onno Zijlstra en er is ruimte voor vragen uit het publiek. De presentatie is ook online te volgen. Aansluitend kun je het boek met korting aanschaffen en laten signeren door Onno Zijlstra.

ArtEZ Rhijnvis Feithlaan 50 Zwolle, Kantine
Kom naar de boekpresentatie van 'Kunst en de zin van het bestaan' op de RAT-dag 29 november!

De presentatie maakt deel uit van het RAT-project: Research Art Together. Eerstejaars, tweedejaars en derdejaarsstudenten van de opleidingen ArtEZ Docent Muziek, Docent Theater en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving in Zwolle ontmoeten elkaar hier in een uitgebreid programma. Je bent van harte welkom! 

Wil je de boekpresentatie online bijwonen? Dat kan via deze link

Wij mensen reflecteren op de betekenis van ons precaire bestaan. Kunst is daar onlosmakelijk mee verbonden. De vraag hoe kunst ons kan helpen om na te denken over de zin van ons leven wordt alleen maar urgenter in de huidige, onzekere tijd.

In dit boek moedigt Onno Zijlstra in woord en ook veel beeld op inspirerende wijze het gesprek aan over de zinvraag in samenhang met het denken over kunst. Hiertoe haalt hij zes denkers voor het voetlicht die in de moderne tijd de zinvraag indringend aan de orde hebben gesteld en de kunst nadrukkelijk bij hun reflecties hebben betrokken: Kant, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche en Wittgenstein. Zij hebben, binnen een gedeelde traditie, sterk uiteenlopende visies. Zo geven zij ons denken houvast en speelruimte tegelijk.

Onno Zijlstra (1949) is filosoof en doceerde jarenlang aan ArtEZ University of the Arts, Zwolle. Hij publiceerde op het gebied van de esthetica onder andere Language, Image and Silence. Kierkegaard and Wittgenstein on Ethics and Aesthetics (2006), Wat doet die rode vlek daar linksboven? Inleiding in de esthetica (2007) en Verbeelding. Over waarneming en kunst (2020).