Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Doing (Artistic) Research: Martine van Lubeek, 'Luisteren naar waterlichamen'. Gesprek en workshop met Sharon Stewart

  • Onderzoek
  • Gratis, aanmelden niet nodig

Eens per jaar lanceert APRIA, ArtEZ's platform voor artistiek onderzoek, een Open Call en worden ArtEZ studenten, docenten en onderzoekers uitgenodigd om deel te nemen. Vorig jaar was dat Ways of Knowing waarbij we de manieren waarop men kennis verwerft onderzochten. Martine van Lubeek (BEAR-alumnus, 2022) deelde haar onderzoek op APRIA. Hoe heeft zij haar onderzoeksvragen aangepakt? Waarom koos ze ervoor om haar artistiek onderzoek op APRIA te presenteren? Is publiceren over APRIA ook iets voor jou?

ArtEZ Onderlangs 9 Arnhem, ArtEZ Mediatheek
Doing (Artistic) Research: Martine van Lubeek, 'Luisteren naar waterlichamen'. Gesprek en workshop met Sharon Stewart

In haar onderzoek onderzocht Martine de Rijn als een plaats van kennis. Haar werk nodigt ons uit om de rivier te zien als onderdeel van de hydrocommons en te overwegen hoe luisteren een instrument is waarmee we onze verwikkelingen met andere werelden kunnen onderzoeken. 

Martine werkte in haar onderzoek met methoden van belichaamd luisteren. Tijdens het evenement zal Deep Listener ® en onderzoeker Sharon Stewart Martine interviewen over haar werk, en samen zullen ze deze onderzoeksmethode in een korte oefening met de deelnemers delen. Sharon en Martine zullen ook praten over hoe deel te nemen aan een Open Call van APRIA en wat daarvoor nodig is.

Het evenement maakt deel uit van een reeks evenementen dit najaar genaamd 'Doing (Artistic) Research', een (pilot)programma dat gezamenlijk wordt aangeboden en samengesteld door docenten, onderzoekers, alumni en studenten van ArtEZ. In lezingen, workshops en tentoonstellingen kunnen studenten kennis maken met verschillende aspecten van (artistiek) onderzoek buiten de eigen studie. 'Doing (Artistic) Research' is een samenwerking van Werkplaats TheorieHonours LabStudium Generale ArtEZMediatheekAPRIA en ArtEZ Press. Kortom: afdelingen die met artistiek onderzoek te maken hebben en hier op verschillende manieren uiting aan geven. In 'Doing (Artistic) Research' verzorgt de Mediatheek de locatie, de archieven en de boeken, zet het Studium Generale zich in om complexe ideeën te vertalen naar prikkelende lezingen of workshops, richt de Werkplaats Theorie zich op individuele coaching en uitwisselingen met alumni en biedt het Honours Lab verdiepende onderwijstracks aan die student, theorie en kunstpraktijk met elkaar verbinden. APRIA, ten slotte, biedt een podium om (artistiek) onderzoek te verspreiden via haar website.