Vormgeving


Inhoud:

Zoeken

Actueel

Ruben Stellingwerf wint Academieprijs en Celyna Demkes Scriptieprijs Zwolle

 

Ruben Stellingwerf, student Graphic Design Zwolle, heeft de Academieprijs Zwolle 2014 gewonnen. Aan deze prijs is een bedrag van €550,- verbonden. Ruben heeft de prijs gewonnen voor het sterk en overtuigende typografische concept dat hij heeft ontwikkeld.

 

Uit het juryrapport:

Ruben Stellingwerf deed onderzoek naar een fenomeen dat aan strenge formele regels gebonden is, namelijk het muziekkorps, en wist dit open te breken om tot een swingend en innovatief nieuw letterfont te kunnen komen. Het ‘corps’ waarin hij zijn nieuwe letter presenteert maakt de kijker vrolijk, door de naamportretten van de musici, door de uniformplakkaten, en vooral door de perfect afgewerkte en humorvolle animaties op het ‘maaiveld’.

Voorwaarts mars van Ruben Stellingwerf

 

Ruben heeft zich met professionele passie in een volkomen origineel en geëngageerd ontwerpavontuur gestort. Hij kwam eruit tevoorschijn met een sterk en overtuigend typografisch concept, dat hij op een blij-makende allround manier heeft gevisualiseerd. Zijn nieuwe font vraagt om nog veel meer corpsen, dan die van de muziekkorps. 

 

Typografisch concept van Ruben Stellingwerf


Scriptieprijzen

De jury roemde dit jaar de hoge kwaliteit van de onderzoeken, de vakmatige theorievorming, denkkracht, reflectie, én de vormgeving van de scripties. De scriptieprijs is dit jaar gewonnen door animator Celyna Demkes. Zij heeft in haar scriptie onderzoek gedaan naar de literaire kwaliteiten van short films. 


De jury over haar scriptie:

Celyna schreef de geweldige scriptie Wie slaapt vangt niets - Hoe een bedachtzame wisselwerking tussen vorm en inhoud tot een short met literaire kwaliteiten kan leiden. Is het mogelijk om shorts te maken, korte films van minimaal 4 seconden tot maximaal 45 minuten, die binnen de beperkte omvang toch een daadwerkelijke literaire kwaliteit krijgen? Welke inhoudelijke en vormkeuzes moet de animator daarvoor maken; hoe complex en betekenisvol kan een short zijn zonder te imploderen, etc.?

 

Celyna heeft zich grondig en zeer zelfstandig in haar onderwerp verdiept. Ze schreef een goed gedocumenteerde, heldere en intelligente tekst. Ze illustreerde haar tekst met aanstekelijke voorbeelden, ze becommentarieerde een en ander vanuit een opvallend professionele kennis van haar vakgebied. Tot slot, het boekje, met bijgeleverde USB stick, is prachtig uitgevoerd.

 

 

 

 


Navigatie:


Opleidingskeuze:

> ArtEZ home