Ondernemen


Inhoud:

Art Business Centre

Het ArtEZ Art Business Centre is het centrum voor ondernemer-schap binnen ArtEZ en maakt de verbinding naar de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Naast het faciliteren van ondernemerschap-onderwijs  is het Art Business Centre de intermediair tussen de praktijkbedrijven van de opleidingen en opdrachtgevers. Ook verzorgt het ABC een alumniprogramma voor oud-studenten en adviseert startende kunstenaars met het opzetten van hun eigen onderneming. Inmiddels zijn er  door het Art Business Centre al verschillende broedplaatsen ontwikkeld waarbij alumni gebruik kunnen maken van een atelier en coaching binnen hun ambacht om succesvol te kunnen starten. De samenwerkingen binnen de creatieve industrie zorgen voor een sterke verbinding met het bedrijfsleven en verdere  intensivering van het ondernemerschaponderwijs bij ArtEZ. Zie ook innovatie.artez.nl

 

Valorisatie
In samenwerking met de HAN en de Radboud Universiteit richt ArtEZ zich op valorisatie: “Van kennis naar kunde naar kassa”. Naast het reguliere onderwijs over ondernemerschap in de bachelorfase worden kunststudenten en -docenten in contact gebracht met ondernemers. Hierdoor kunnen bedrijven kennismaken met de denkwijze van de (aankomende) creatieve professional, terwijl die op zijn beurt in een vroeg stadium zijn mogelijkheden in het bedrijfsleven kan verkennen. Hierbij wordt gebruiktgemaakt van het project Gelderland Valoriseert.

 

Lees meer:

Facebook Art Business Centre

 

Collectie Arnhem

 

ArtEZ Conservatorium  
 

Dans Curva Peligrosa Sanne Van der Put

 

 


Navigatie:


Opleidingskeuze: