Studeren bij ArtEZ


Inhoud:

Interdisciplinariteit. Artisticiteit. Vakmanschap. Professionaliteit. Maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat kenmerkt alle opleidingen van ArtEZ. Studenten werken veel samen in projecten en onderzoek. Je leert de perspectieven van verschillende disciplines te combineren. Daardoor kunnen nieuwe inzichten en mogelijkheden ontstaan.

 

Maken
Binnen de opleidingen neemt het maken een belangrijke plek in.  Door zelf een product of voorstelling te maken, ervaren studenten de wisselwerking tussen scheppen en uitvoeren, en tussen praktijk en theorie. Studenten komen al vroeg in de opleiding in contact met consumenten, gebruikers, publiek en opdrachtgevers, zodat ze een realistisch beeld krijgen van de beroepspraktijk.

 

Eigenzinnigheid
De student die kiest voor ArtEZ, zal veel van zijn zekerheiden moeten loslaten en op zoek moeten gaan naar zijn eigen drijfveren.  Eigenzinnigheid en een flinke dosis doorzettingsvermogen zijn daarbij essentieel. ArtEZ ondersteunt de student hierin en stelt tegelijkertijd de vakmatige en artistieke eisen die nodig zijn om succesvol te worden in de beroepspraktijk. 
 
Theoretische verdieping met het Honours Programme
Bachelorstudenten die behoefte hebben aan een extra intellectuele uitdaging kunnen het Honours Programme volgen. Tijdens dit aanvullende tweejarige studieprogramma krijgen zij extra colleges over onder andere theorie en geschiedenis van de hedendaagse kunsten, filosofie, esthetica, sociologie en cultuurwetenschap. Daarnaast doen zij onderzoek, leren zij hierover presentaties te geven en formuleren zij een eigen onderzoeksopdracht.

 

Internationaal
Zo’n 20% van de studenten is afkomstig uit het buitenland. ArtEZ werkt samen met vele internationale hogescholen en kennisinstituten. Voor studenten zijn er uitwisselingsmogelijkheden met buitenlandse hogescholen.
 
Faciliteiten
ArtEZ heeft verscheidene bijzondere gebouwen, met elk een eigen karakter en verhaal. Studenten kunnen in elk van de drie steden gebruik maken van uitstekende faciliteiten. 
 
Lees meer: 

ArtEZ Product Design
 
Lees interview in Dit is ArtEZ

 

Architectuur

 

ft Hans Vroege
 

 

 

 Navigatie:


Opleidingskeuze: