Ondernemen


Inhoud:

Gelderland Valoriseert:
Van kennis naar kunde naar kassa

In samenwerking met de HAN en de Radboud Universiteit richt ArtEZ zich op valorisatie: “Van kennis naar kunde naar kassa”. Naast het reguliere onderwijs over ondernemerschap in de bachelorfase worden kunststudenten en -docenten in contact gebracht met ondernemers. Hierdoor kunnen bedrijven kennismaken met de denkwijze van de (aankomende) creatieve professional, terwijl die op zijn beurt in een vroeg stadium zijn mogelijkheden in het bedrijfsleven kan verkennen. Hierbij wordt gebruiktgemaakt van het project Gelderland Valoriseert.

 

 

 

 

Kunst en ondernemen
ArtEZ wil in Nederland een voortrekkersrol spelen als het gaat om de aanpassing van het kunstonderwijs aan de eisen die de maatschappij aan kunstenaars stelt. Steeds meer kunstenaars - van modeontwerper tot musicus, van choreograaf tot architect - vestigen zich als zelfstandig ondernemer. Ondernemerszin vereist creativiteit, innovatietalent en doorzettingsvermogen. Talenten die bij ArtEZ-studenten in ruime mate te vinden zijn. Ondernemerschap vereist ook specifieke kennis en vaardigheden die aanvullend ontwikkeld moeten worden. ArtEZ biedt verschillende onderwijsactiviteiten aan ter voorbereiding op het zelfstandig ondernemerschap. In Gelderland Valoriseert ziet ArtEZ de mogelijkheid om deze verder te kunnen versterken.

 

Vervolg op GO!

Gelderland Valoriseert is een vervolg op het project GO! (Gelderland onderneemt). GO! had zich ten doel gesteld de ondernemerszin bij studenten in de regio te bevorderen.  Tijdens dit project, dat vier jaar heeft geduurd, zijn 700 nieuwe ondernemingen gestart en 30.000 studenten bereikt. Met het project Gelderland Valoriseert zet ArtEZ  een tweede stap in de intensivering van ondernemerschap-onderwijs en positioneert zich hiermee als één van de meest prominente ondernemende hogescholen binnen het kunstvakonderwijs. 

 

  

Lees meer:


Ga naar vorige item Ga terug naar overzicht


Navigatie:


Opleidingskeuze: