Nieuws


Inhoud:

Interieurarchitectuur op locatie bij krimpregio Noord-Groningen

Van 14 t/m 18 januari 2013 werken studenten van de bachelor- en de masteropleiding interieurarchitectuur van ArtEZ op locatie aan het project: ‘Hogeland Solids’, krimpregio Noord-Groningen. ArtEZ organiseert dit project in samenwerking met Rob Hendriks van DAAD Architecten, Peter Kiers-Bouwwerk (duurzame ontwikkeling en participatietrajecten) en Eric de Leeuw, DLVZ/. Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidies van de gemeente De Marne en de provincie Groningen.

 

Het doel van het project is om op de locatie Oud Bocum met studenten, in samenwerking met professionals, in een compact tijdsbestek van 1 week verschillende methoden en gereedschappen te ontwikkelen waarmee een dynamische omgeving schematisch kan worden gelezen en weergegeven. In zeven groepen van 5 a 6 studenten zal thematisch het gebied en zijn verhalen in kaart worden gebracht. Daarbij zullen ook vooral de burgers worden gezien en gehoord. Zodanig dat de onderliggende vraagstukken ook voor ‘leken’ inzichtelijk worden en de methodiek uitnodigt om hun denkkracht te ontsluiten. Een nevendoel is dat met de methode een verbindende kracht wordt aangesproken door het inzichtelijk maken van het collectief belang naast eigen belang. Daarbij vormt het vertrekpunt de huidige maatschappelijke vraagstukken en de reeds opgedane inzichten uit voorgaande studies op deze locatie.

 

De resultaten van de workshop worden samengevat in een publicatie voor een bredere groep professionals in het vakgebied van gebiedsontwikkeling en specifiek voor beleidsontwikkelaars bij gemeenten. Daarnaast worden de specifieke inzichten voor de toekomst van Oud Bocum beschreven als inspiratie voor vergelijkbare locaties.
 


Navigatie:


Opleidingskeuze: