Nieuws


Inhoud:

Derivaten bij ArtEZ

De onderwijsinspectie heeft een rapport met betrekking tot het gebruik van derivaten bij onderwijsinstellingen in het MBO en HO uitgebracht. Daarin wordt gemeld dat er 21 mbo-instellingen, 11 hogescholen en 8 universiteiten zijn met derivaten.

 

Ook ArtEZ maakt gebruik van een derivaat. Het gaat daarbij om een zogenaamde "renteswap" die gebruikt wordt om de variabele rente van een afgesloten lening vast te zetten. Omdat de rente die ArtEZ op die lening moet betalen is gedaald, heeft de swap nu een negatieve waarde. Als de swap nu van de hand gedaan zou worden, zou ArtEZ moeten bijbetalen. Dat gebeurt niet; de swap blijft doorlopen tot de einddatum in 2019. Hij heeft dan per definitie een waarde van nul euro.

 

Het rapport van de inspectie maakt er melding van dat sommige instellingen een "open positie" hebben. Dat wil zeggen dat ze wel een derivaat hebben, maar niet de bijbehorende lening. Bij een open positie wordt er juist risico gelopen. Dat laatste is bij ArtEZ dus niet het geval. Met de swap wordt de rente vastgezet, waardoor er geen renterisico meer wordt gelopen.

 

In het rapport wordt ook vermeld dat voor de renteswap van ArtEZ een zogenaamde “margin call” geldt. Dat houdt in dat als onderpand een geldbedrag op de rekening van de bank moet worden aangehouden indien het derivaat onder een bepaalde waarde daalt. Deze clausule wordt bij ArtEZ echter niet toegepast.

 

Het College van Bestuur blijft volledig achter het gebruik van de renteswap staan. Het heeft er toe geleid dat de rente die op de lening betaald wordt vast staat en lager is dan wanneer er rechtstreeks een lening met een vaste rente zou zijn afgesloten. In de reactie op het inspectierapport heeft minister Bussemaker aangegeven dat zij geen bezwaren heeft tegen het gebruik van derivaten als middel om risico's in te dekken. Zij gaat de regels wel aanscherpen. Open posities worden verboden.

 


Navigatie:


Opleidingskeuze: