Nieuws


Inhoud:

Bestuurswisseling ArtEZ

De Raad van Toezicht van ArtEZ heeft aangekondigd niet door te kunnen met het College van Bestuur. De Raad  heeft geconstateerd dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht bestaat tussen het College van Bestuur en het management over het te voeren beleid. In constructief overleg gaat de Raad van Toezicht er vanuit dat oplossingen gevonden kunnen worden die goed zijn voor de instelling en acceptabel voor betrokkenen.

 
De Raad van Toezicht heeft Gerben Eggink, associé van Boer & Croon, aangesteld als interim bestuurder. Eggink zal zich bezig houden met het behartigen van de lopende zaken, in nauwe samenspraak met de Raad van Toezicht de prioriteiten voor de komende periode in kaart brengen en ervoor te zorgen dat de continuïteit van het onderwijs is gewaarborgd.
 
Los daarvan is vorige week door het College van Bestuur van ArtEZ contact gezocht met de Onderwijs Inspectie over de situatie die is ontstaan op de Academie Art & Design in Enschede. De academie kampt al langere tijd met enkele problemen als gevolg van cultuurverschillen. De verhuizing in december 2012 naar een nieuwe locatie heeft gezorgd voor een toenemende druk op de organisatie. Daarnaast  is er recent een verdenking gerezen van malversatie. Er is een bureau in de arm genomen om deze malversaties te onderzoeken.
 
De RvT hecht eraan te benadrukken dat de situatie rond het CvB geen enkele relatie heeft met de verdenking van malversaties in Enschede.
 
ArtEZ zal gezamenlijk met de Inspectie voor het Onderwijs optrekken om deze zaken het hoofd te bieden. De inspectie heeft inmiddels laten weten ArtEZ onder verscherpt toezicht te stellen.
 
 

Navigatie:


Opleidingskeuze: