Kennis en onderzoek


Inhoud:

ArtEZ is niet alleen een onderwijsinstelling maar ook een kennisinstituut. Vier lectoraten dragen met hun onderzoeken bij aan ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijsprogramma en aan theorievorming voor het vakgebied. Studenten en docenten van ArtEZ worden zoveel mogelijk bij deze onderzoeken betrokken. Ze werken mee aan een onderzoek of kunnen deelnemen aan de bijbehorende symposia, lezingen en workshops. Daarnaast heeft ArtEZ ook diverse bevlogen docenten die promoveren op vakgerelateerde onderwerpen. Muziektherapie is daar een goed voorbeeld van. 

 

Ook in de opleiding komt kennis en onderzoek nadrukkelijk terug. Masterstudenten voeren toegepast onderzoek uit in het laatste jaar van hun opleiding. Bachelorstudenten kunnen aanvullend op hun studie kiezen voor het Honours Programme en zo meer theoretische kennis op te doen of (artistiek) onderzoek uit te voeren.

 

Studenten plukken de vruchten van de aandacht voor onderzoek en innovatie. Zo werkt de dansacademie met een innovatief onderwijsprogramma dat de kans op blessures aanzienlijk vermindert.

 

Onderzoek en experiment

Onderzoek is ook experimenteren en dingen uitproberen. Nieuwe  technologieën bijvoorbeeld. Wat kunnen die betekenen voor muziek, mode of productontwikkeling? Bijzonder veel blijkt uit de diverse projecten en workshops die de afgelopen jaren bij ArtEZ hebben plaatsgevonden. Kijk maar bij de voorbeelden van het conservatorium of het symposium A new Dawn van het Studium generale waarin toekomstige ontwikkelingen centraal stonden.  

 

ArtEZ heeft een eigen researchlab het ArTechLab, waarin alle kunstdisciplines kunnen experimenteren. Vaak ook in samenwerking met universiteiten en bedrijven. 
 

 

Uitgeverij ArtEZ Press

Om onderzoek en theorievorming een extra stimulans te geven heeft ArtEZ een eigen uitgeverij: ArtEZ Press. De uitgeverij publiceert resultaten van producties, onderzoeken en samenwerkingsprojecten met andere instellingen. De publicaties bieden de mogelijkheid om de aanwezige kennis en kunde in kunst, cultuur en onderwijs te delen.  

 

 

 

Lees het volledige interview

 

3d geprinte muziekinstrumenten door Arvid Jense bij ArTechLab

 

Lees interview in Dit is ArtEZ

 

 

 

 


Navigatie:


Opleidingskeuze: