Muziek


Inhoud:

Toelating

Toelating Docent Muziek

 

Belangrijk: Lees eerst de algemene informatie over toelating, geldend voor alle opleidingen aan het ArtEZ Conservatorium.

 

Je kunt je opgeven voor het toelatingsexamen Docent Muziek door je aan te melden voor de opleiding.

 

Het toelatingsexamen is in juni en heeft de vorm van een werkdag. Een groot deel hiervan wordt gevuld met groepsopdrachten. Daarnaast spelen en zingen alle kandidaten individueel voor, in aanwezigheid van de commissie en de andere kandidaten.  Je wordt beoordeeld op de ontwikkelbaarheid van je doceer-, speel- en zangcapaciteiten. Tijdens deze toelatingsdag heb je een gesprek samen met de andere kandidaten over je ervaringen met het muziek- en het kunst- en cultuuronderwijs. Ook kan er plaats worden ingeruimd voor een korte improvisatieopdracht.

Aan de hand van een mondelinge theorietest onderzoeken we de ontwikkelbaarheid van je gehoor.

 

Je bereidt voor de toelating het volgende voor:

 • Een kort en bondig op papier uitgewerkt voorstel voor een groepsopdracht. Bedenk een muzikale groepsopdracht, die je in 10 tot 15 minuten kunt uitvoeren met een groep van 8-12 personen, inclusief jezelf.  Denk daarbij bijvoorbeeld aan het instuderen van een lied, een klein koorstuk, een  instrumentaal of  ritmestuk, een klankspel of een muzikaal bewegingsspel. Neem de benodigde materialen mee, zoals bladmuziek of een tekst met akkoordsymbolen.
  De commissie kijkt hoe je leiding geeft aan een groep en hoe je met muziek omgaat.
  Andere toelatingskandidaten en een aantal studenten nemen deel aan deze groepsopdrachten.
 • Vier instrumentale werken die uitgevoerd worden op je hoofdinstrument*, je eerste musiceervak. Deze stukken verschillen van stijl, karakter en expressie. Bijvoorbeeld bij klassiek een etude, een deel van een sonate of hedendaags werk of barokstuk en bij lichte muziek een standard, een popsong, een ballad of een blues met improvisaties. Indien je als eerste musiceervak zang hebt, musiceer je op een akkoordinstrument. Het aantal voor te bereiden liederen blijft dan hetzelfde. Heb je een eigen muziekstuk voor je instrument geschreven, laat dat dan horen.
 • Vier liederen (van popsong tot klassiek lied, van kinderlied tot luisterliedje), die verschillen van stijl, karakter en expressie. Hierbij mag je jezelf begeleiden op gitaar of piano, ook als dat niet je hoofdinstrument is. Heb je een eigen liedje geschreven, laat dat dan horen als een van de stukken.
 • Heb je een stuk geschreven voor een andere bezetting dan zang of je hoofdinstrument, neem dat dan mee of voer het, als het mogelijk is, uit. Het kan zijn, dat de commissie je vraagt een korte, gebonden improvisatie uit te voeren.
 • Een motivatieformulier, dat je toegestuurd krijgt van de opleiding..

* Het hoofdinstrument is het instrument waar je al lang les in hebt gehad, op de muziekschool of bij een privéleraar. Meestal spelen onze toelatingskandidaten ook nog een ander instrument. Je mag dat instrument ook meenemen en inpassen in het programma dat je wilt voorspelen.

 

Kijk ook naar:

Toelatingseisen algemene muziekleer

en Toelatingseisen gehoor

Training gehoorvorming
 

Aan het begin van de toelatingsdag overhandig je aan de commissie:

1. het op papier uitgewerkte voorstel voor de groepsopdracht

2. een programma met de musiceerstukken

3. het ingevulde motivatieformulier

4. eventueel een zelfgeschreven stuk.

 

Toelatingscriteria

 • Artistiek
  1. Je kunt improviseren / eigen noten laten zien / eigen muziek laten horen.
  2. Je hebt uitvoeringskwaliteiten / aantoonbaar ervaring in het uitvoeren van muziek.
  3. Je hebt een goede, ontwikkelbare stem, zowel qua zingen als qua spreken.
 • Theoretisch
  1. Je hebt een voldoende voor theorie (noten lezen, melodie nazingen, ritme tikken, van blad zingen/tikken en analyseren ritme).
 • Pedagogisch/didactisch
  1. Je kunt een goede muzikale opdracht bedenken.
  2. Je kunt dit aan een groep aanbieden.
  3. Je kunt met een groep omgaan.
 • Pedagogisch/didactisch
  1. Je bent een prettige leider.
  2. Je hebt oog voor de kwaliteiten van de deelnemers.
  3. Je communiceert goed.

Uitslag

Direct na de toelatingstest maakt de commissie het advies aan de examencommissie bekend. Deze beslist uiteindelijk of je ook werkelijk geplaatst wordt. Dit wordt je schriftelijk meegedeeld.

 

 

 

Tip!

Wil je persoonlijk advies over je mogelijkheden?

Vraag dan een kennismakingsles aan.

  

Nog niet het vereiste niveau? Volg dan de vooropleiding.

Heb je al de nodige voorkennis op het gebied van algemene muziekleer, gehoortraining en je toekomstige hoofdvak, dan kun je ook kiezen voor de kortlopende cursus muziektheorie.

 

 


Navigatie:


Opleidingskeuze:

> ArtEZ home