Agenda


Inhoud:

Zoeken
Plaats
Selecteer op:
Voorlichtingsactiviteiten
Finals

Agenda

Lezing Het artistieke ontwerpproces
05 januari 2015

Tijd: 18.15 uur (inloop 18.00 uur)
Locatie: Auditorium Oude Kraan 26
Plaats: Arnhem

Margriet Hovens, docent filosofie bij de opleiding Product Design,  geeft een lezing over haar recent uitgebrachte boek Het Artistieke Ontwerpproces.  Na afloop is er een kleine borrel bij de afdeling Product Design. Graag reserveren door een e-mail te sturen naar: c.engelkes@artez.nl

 

Het artistieke ontwerpproces
Dit boek over de aard en betekenis van artistieke creativiteit vertrekt vanuit een zo ruim mogelijk perspectief op processen van verandering en vernieuwing. Het scheppen van iets nieuws getuigt van een vitale levenskracht binnen een evolutionair denkmodel. Deze aanvankelijke identificatie van scheppingskracht met levensprocessen wordt vervolgens toegespitst op de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn en de specifieke neuronale energie die daarbij in het geding is. De klassiek filosofische onderscheiding tussen denkend bewustzijn (Subject) en leefomgeving (Object) staat hier ter discussie, evenals het onderscheid tussen lichaam en geest.

 

Margriet Hovens
Margriet Hovens volgde opleidingen aan de Stadsakademie in Maastricht en de Akademie voor Beeldende Kunsten Sint-Joost in Breda. Zij studeerde kunstgeschiedenis en filosofische esthetica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Naast haar beeldend kunstenaarschap doceert zij 'filosofie van de kunst' bij ArtEZ.
 


Navigatie:


Opleidingskeuze: